Program 2020

19. – 21. 10. 2020

19. október 2020 (ONLINE)

COOPERATION INNOVATION PÓDIUM 1 PÓDIUM 2 TECHNOLOGY TRANSFER

20. október 2020 (ONLINE)

COOPERATION INNOVATION PÓDIUM 1 PÓDIUM 2 TECHNOLOGY TRANSFER

* LS 1 – LIVE STREAM 1, LS 2 – LIVE STREAM 2, LV 3 – LIVE STREAM 3

21. október 2020 – „VEDA PRE PRAX“ (aktivita prebieha ONLINE)

Účasť vybraných zástupcov univerzít, SAV a rezortných výskumných ústavov na Slovenskej kooperačnej burze Bratislava 2020 (SKB 2020)

V rámci spolupráce organizátora podujatia so SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu) sa na B2B rokovaniach v rámci programu SKB zúčastní skupina zástupcov zo slovenských verejných vedeckovýskumných inštitúcií:

  • Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (Softvérová aplikácia EkonMOD milk)
  • Slovenská akadémia vied (Ústav polymérov – nové špeciálne materiály; Centrum pre využitie pokročilých materiálov – technológie pre batérie; Ústav experimentálnej fyziky – vesmírne technológie)
  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Autonómne technológie v poľnohospodárstve; 1PhEnergyOn; Trvanlivé pečivo pre špeciálne výživové účely)
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Centrum progresívnych materiálov – TIP UPJŠ)

Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR) okrem súčasných foriem prezentácie odborných kompetencií slovenských vedcov hľadá i ďalšie možnosti rozširovania povedomia o schopnostiach a know-how vedeckých tímov. Slovenská kooperačná burza (SKB) je jednou z významných príležitostí na propagáciu vedy zo slovenských vedeckovýskumných inštitúcií. CTT CVTI SR je partnerom podujatia po druhýkrát.

(TT) TRANSFER TECHNOLOGY

Je samostatná téma konferencie so špeciálnym zameraním na transfer technológií z akademickej sféry do komerčnej. Pomerovo je téma najviac zastúpená na konferencii a v rámci nej odznejú prezentácie key-note spíkrov konferencie: Gerd Hoefner (Siemens Healthineers), Miroslava Havlíka (Evonik Fermas), Matúš Medvec (ÚPV SR), Jozef Viskupič (TSK a SK8) a Oto Pisoň (SARIO). Program tejto témy zostavilo CVTI SR – hlavný organizátor konferencie. Jeho cieľom je zaujať najmä odbornú akademickú verejnosť, ale i ostatných fanúšikov inovácií a motivovať ich tak k ďalšiemu snaženiu na poli ochrany a komercializácie duševného vlastníctva.

(IN) INNOVATION

Samostatná konferenčná téma venovaná inováciám. Jej obsah je určený predovšetkým podnikateľom. Zostavovateľom programu tejto témy je SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra).

(CO) COOPERATION alebo STARTUP

Samostatná konferenčná téma venovaná namä podpore startupov a ich fungovaniu na Slovensku v rámci spoločnosti (zo strany štátu, investorov). Je určená predovšetkým startupistom, ale aj fanúšikom inovácií a transferu technológií. Ide o tému, ktorá prepája oba svety (biznis s akadémiou) a obe témy (transfer technológií s inováciami). Obsahovým garantom diskusných blokov je Civitta Slovakia, a. s.