Program 2023

Tematické zameranie COINTT 2023: Biele miesta v inováciách a transfere technológií

V rámci tematického okruhu TECHNOLOGY TRANSFER pre ročník 2023 pripravujeme nasledujúce témy:

 • vízia, kam sa chceme posunúť v prostredí TT – opatrenia Akčného plánu Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií (NSVVI) – niektoré vízie konkrétnej štátnej intervencie v Pláne obnovy a odolnosti pre oblasť TT
 • porovnanie slovenského prostredia TT voči zahraničiu – v konkrétnych aspektoch, najmä:
  • prepojenie univerzít a firiem na „dennej“ báze
  • transparentnosť navonok – nastavenie pravidiel spoluprác akademických inštitúcií a podnikov
 • úspešný príklad TT – predaj technológie IVF
 • spoločenská zodpovednosť vedeckovýskumných inštitúcií (VVI) – záväzky pre transparentnosť akademických inštitúcií dovnútra aj navonok
 • budovanie kultúry – vzdelávania, vedy, transferu technológií/budovanie ekosystému transferu technológií na Slovensku
 • možnosti zosieťovania  pracovísk pre transfer technológií za účelom zdieľania prípadov, kompetencií v oblasti výskumu a vývoja a medzinárodného monitoringu výstupov
 • trvalá udržateľnosť pôsobenia akademických inštitúcií v oblasti TT
 • optimalizácia a koordinácia procesov na štátnej úrovni v rámci rôznych iniciatív zameraných na transfer technológií

V rámci tematických okruhov INNOVATION A COOPERATION obsah pripravujeme v spolupráci so spoluorganizátormi. Čoskoro Vám prinesieme podrobnejšie informácie.