Ján Kyselovič

Generálnym riaditeľom Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je od apríla 2020. Pred nástupom do funkcie generálneho riaditeľa CVTI SR pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách na akademickej pôde. Ako člen alebo líder domácich aj zahraničných tímov sa podieľal na viacerých vedecko-výskumných aktivitách a tiež pôsobil ako pedagogický pracovník.

CVTI SR svojimi činnosťami zabezpečuje podporu vedy a vzdelávania na Slovensku prostredníctvom podpory transferu technológií, zabezpečuje prístup k elektronickým informačným zdrojom, prevádzkuje Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác a taktiež CREPČ a CREUČ. Centrum vedecko-technických informácií úspešne implementuje niekoľko projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ, prostredníctvom ktorých vytvára podmienky na popularizáciu vedy a techniky v podmienkach Slovenskej republiky.

Prezentačný blok

2023
Slávnostné otvorenie konferencie
24. októbra 2023, 9:00 - 9:30, PÓDIUM 1
2022
Slávnostné otvorenie
18. októbra 2022, 9:00 - 9:30, TECHNOLOGY TRANSFER