Peter Linhardt

V súčasnosti pôsobí ako konzultant pre koncepciu riešení pre oblasť informatickej podpory segmentu zdravotníctva v projekte eSO1 (prvej vlny informatizácie zdravotníctva eHealth).

Profesionálnu kariéru v oblasti IT začal ako špecialista pre systémovú integráciu v spoločnosti Novitech a.s Košice, kde pôsobil do roku 1995 v kombinovanej funkcii riaditeľa pre výskum a vývoj a technického riaditeľa. V rokoch 1996 až 2007 viedol spoločnosť FineSoft s.r.o v Košiciach, a pobočky v Prahe a v Budapešti, ktorá sa špecializovala na systémovú integráciu komunikačných riešení z oblasti Unified messaging .

Počas profesionálnej kariéry si dopĺňal svoje skúsenosti a IT odbornosť účasťou na mnohých odborných stážach a školeniach v zahraničí – v Maďarsku, Rakúsku, Holandsku, vo Francúzsku, v Maroku, Izraeli a UK. Svoje profesionálne skúsenosti a odborné znalosti publikoval v takmer 50-tich odborných publikáciách a je autorom—spoluautorom vyše 24 patentov chránených doma i v zahraničí a veľkého počtu odborných vystúpení a prezentácií na konferenciách s tématikou z oblasti informatizácie zdravotníctva. Okrem oblasti eHealth riešení sa v rámci európskej skupiny Ness aktívne podieľa aj na rozvoji kompetenčného centra Ness pre oblasť zdravotníctva so zameraním na integráciu IS poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do centrálnych štruktúr Národného zdravotníckeho systému, otázkou znalostných dátových štruktúr pre klinické a demografické dáta.

Prezentačný blok