Zborník odborných príspevkov z konferencie COINTT 2022

Ako je tomu každý rok, aj tento rok je jedným z plánovaných výstupov z konferencie COINTT 2022 Zborník odborných príspevkov z konferencie.

Zborník obsahuje 14 odborných príspevkov z 19 odborných programových vstupov a 60 pracovných medailónikov rečníkov, ktorí vystúpili v rámci podujatia.

Zborník COINTT 2021 na stiahnutie