Program

19. október 2021 (FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2 a ONLINE)

20. október 2021 (FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2 a ONLINE)

21. október 2021 (ONLINE)

Program Slovenskej kooperačnej burzy nájdete zverejnený na webových stránkach agentúry SARIO.

(TT) TECHNOLOGY TRANSFER

Ústrednou témou konferencie je transfer výsledkov univerzitných výskumno-vývojových aktivít do praxe, v rámci ktorej ozdnejú keynote prednášky konferencie v podaní Pala Luku zo spoločnosti ESET (COO) a Růženy Štemberkovej, podpredsedkyne českej národnej platformy Transfera.cz. Program tejto témy zostavilo CVTI SR – hlavný organizátor konferencie, pričom do budúcna je ambíciou preniesť tieto kompetencie na Národné centrum transferu technológií SR (NCTT SR). Jeho cieľom je zaujať najmä odbornú akademickú verejnosť, ale i ostatných nadšencov inovácií a ich motivácia k ďalším aktivitám v oblasti ochrany a komercializácie duševného vlastníctva.

(IN) INNOVATION

Samostatná konferenčná téma venovaná inováciám, ktorej obsah je určený predovšetkým pre podnikateľov. Zostavovateľom programu tejto témy je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

(CO) COOPERATION

Ďalšia kľúčová téma konferencie je venovaná najmä podpore startupov a ich fungovaniu na Slovensku v rámci spoločnosti (zo strany štátu, investorov). Určená je predovšetkým startupistom, ale aj ostatným nadšencom inovácií a transferu technológií, nakoľko táto téma prepája oba svety – biznis s akadémiou, aj obe témy – transfer technológií s inováciami. Obsahovým garantom diskusných blokov je spoločnosť Civitta Slovakia, a. s.