Michal Kardoš

Michal Kardoš má viac ako 10 ročné skúsenosti z práce pre súkromný sektor, verejnú správu správu, mimovládne organizácie, ale aj z vlastného podnikania. Dlhodobo sa venoval podpore slovenských firiem v exportných aktivitách napr. do USA a Izraela ako šéf exportu v SARIO. Pracoval na pozícii experta pre vládne a medziinštitucionálne vzťahy v Americkej obchodnej komore, kde v rámci tém ako digitálna agenda, energetika a ďalších sa spolupodieľal na zlepšovaní podnikateľského prostredia cez rôzne legislatívne návrhy a celý rad projektov v SR ale aj na európskej úrovni. Bol súčasťou tímov a spoluorganizátorom mnohých konferencií, workshopov a iných podujatí ako napríklad Globsec a Startup Awards. Dlhodobo sa venuje podpore startupov a oblasti inovácií a je autorom a spoluautorom viacerých analýz a mediálnych príspevkov ako napríklad The Titans of Tomorrow, prvej scaleup štúdie na Slovensku.

Mojím hlavným cieľom a poslaním v pozícii výkonného riaditeľa v SAPIE (Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku) je prispievať k formovaniu a podpore inovačného ekosystému na Slovensku, vytvárať prepojenia a nové príležitosti pre členov organizácie, podporovať vytvorenie silného prepojenia a hľadanie synergií medzi súkromný a verejným sektorom, informovanie a aktívne zapájanie inovatívnych firiem do aktuálneho diania a tém ako sú nové legislatívne návrhy, ktoré priamo ovplyvňujú inovatívny a digitálny ekosystém. Michal študoval medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ekonómiu na Univerzite v Oxforde a absolvoval študijné pobyty na Islande a vo Francúzsku.

Prezentačný blok