Michal Kardoš

Michal Kardoš má viac ako 10 ročné skúsenosti z práce pre súkromný sektor, verejnú správu, mimovládne organizácie, ale aj z vlastného podnikania. Dlhodobo sa venoval podpore slovenských firiem v exportných aktivitách napr. do USA a Izraela ako riaditeľ exportu v SARIO. Pracoval na pozícii experta pre vládne a medziinštitucionálne vzťahy v Americkej obchodnej komore, kde v rámci tém ako digitálna agenda, energetika a ďalšie sa spolupodieľal na zlepšovaní podnikateľského prostredia cez rôzne legislatívne návrhy a celý rad projektov v SR ale aj na európskej úrovni. Bol súčasťou tímov a spoluorganizátorom mnohých konferencií, workshopov a podujatí ako Globsec a Startup Awards. Dlhodobo sa venuje podpore startupov a oblasti inovácií a je autorom a spoluautorom viacerých analýz a mediálnych príspevkov ako napríklad The Titans of Tomorrow, prvej scaleup štúdie na Slovensku.

Na súčasnej pozícii výkonného riaditeľa v SAPIE (Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku) prispieva k formovaniu a podpore inovačného ekosystému na Slovensku, vytváraniu prepojení a nových príležitostí pre členov organizácie, podpore vytvorenia silného prepojenia a hľadaniu synergií medzi súkromným a verejným sektorom, informovaniu a aktívnemu zapájaniu inovatívnych firiem do aktuálneho diania a tém ako sú nové legislatívne návrhy, ktoré priamo ovplyvňujú inovačný a digitálny ekosystém. Michal študoval medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ekonómiu na Univerzite v Oxforde a absolvoval študijné pobyty na Islande a vo Francúzsku.

Prezentačný blok

2023
Slávnostné otvorenie konferencie
24. októbra 2023, 9:00 - 9:30, PÓDIUM 1
2023
INNOVATION: Ako expandovať s inováciami na zahraničné trhy
24. októbra 2023, 14:45 - 16:00, PÓDIUM 1
2022 2021
Innovate Slovakia: Načo nám je vlastne tá „spolupráca“?
19. októbra 2021, 14:45 - 16:15, COOPERATION