INNOVATION: Ako expandovať s inováciami na zahraničné trhy

24. októbra 2023, 14:45 - 16:00

Inovácie nepoznajú hranice a produkty s veľkým inovačným potenciálom musia uspieť na zahraničných trhoch. Diskusia bude zameraná na otázky spojené s medzinárodnou expanziou: ako si vybrať zahraničné trhy, ako marketovať produkt, ako budovať zahraničné partnerstvá a ako na medzinárodný hiring.

Rečníci

Michal Kardoš
24. októbra 2023, 14:45 - 16:00, PÓDIUM 1
Zorád Egon
24. októbra 2023, 14:45 - 16:00, PÓDIUM 1
Martin Basila
24. októbra 2023, 14:45 - 16:00, PÓDIUM 1
Juraj Holub
24. októbra 2023, 14:45 - 16:00, PÓDIUM 1