Martin Basila

Martin Basila je generálnym riaditeľom a spoluzakladateľom spoločnosti Sensoneo, globálneho poskytovateľa inteligentných riešení pre odpadové hospodárstvo. Sensoneo umožňuje mestám, podnikom a krajinám efektívne nakladať s odpadom, znižovať ich environmentálnu stopu a zlepšovať kvalitu služieb. Inteligentné riešenia spoločnosti Sensoneo pre odpadové hospodárstvo boli nainštalované vo viac ako 80 krajinách na 5 kontinentoch. Martin má rozsiahle skúsenosti s riadením komplexných IT projektov, programov a integrácií. Vyštudoval automatizáciu a robotiku a pred spolu-založením spoločnosti Sensoneo získal skúsenosti v spoločnostiach ako Ability Development, Infineon Technologies, Ness Technologies, Infosys Technologies a v prvej IT spoločnosti, ktorú založil. Martin bol tiež poradcom ministra životného prostredia SR v oblasti štátnych informačných systémov so zameraním na spracovanie odpadov a reguláciu odpadového hospodárstva.

Prezentačný blok

2023
INNOVATION: Ako expandovať s inováciami na zahraničné trhy
24. októbra 2023, 14:45 - 16:00, PÓDIUM 1