Oto Pisoň

Vyštudoval medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (Central European University). Od roku 2014 pracuje v agentúre SARIO na rôznych konzultantských a manažérskych pozíciách.

Počas svojho pôsobenia na Odbore investičných projektov pomohol mnohým spoločnostiam etablovať sa na Slovensku, vrátane výrobných prevádzok, centier zdieľaných služieb, IT a technologických centier. Zameriava sa najmä na inovácie a automobilový priemysel.

Spolu so svojimi kolegami poskytuje investorom poradenské služby v oblasti investičnej pomoci, vyhľadávaní vhodnej lokality, dodávateľov a i.  Ako manažér pre inovácie vedie Inovačné služby agentúry SARIO, ktoré prinášajú výhody najmä pre priemyselné a logistické spoločnosti predovšetkým v oblasti automatizácie, robotizácie a optimalizácie ich procesov. Daná služba zároveň pôsobí aj ako platforma na rozvoj podnikania pre slovenské technologické spoločnosti. Všetky služby oddelenia investičných projektov sú bezplatné.

SARIO je štátnou organizáciou pôsobiacou pod Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Je financovaná zo štátneho rozpočtu. Poslaním agentúry je  lákať na Slovensko investície s vysokou pridanou hodnotou a prispievať k regionálnemu rozvoju krajiny. SARIO taktiež podporuje slovenské firmy, a pomáha im prenikať na globálne trhy. Víziou agentúry je pomôcť transformovať Slovensko na technologicky sofistikovanú, inovatívnu krajinu a stať sa silným partnerom pre spoločnosti zvažujúce investíciu v strednej Európe.

Prezentačný blok

2020
(10:30 – 11:30) Veda a inovácie v praxi (TT)
2020 - 19. októbra 2020 - 10:30, 2020 - 19. októbra 2020, TECHNOLOGY TRANSFER