Beáta Čečetková

MUDr Beata Čečetková, PhD. pracuje ako Associate Medical Director národného uzla pre podporu akademických klinických štúdií SLOVACRIN, ktorý je súčasťou európskej výskumnej infraštruktúry ECRIN-ERIC.

Vyštudovala na 3. lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, PhD v epidemiológii obhájila na Fakulte vojenského zdravotníctva Univerzity obrany ČR. Ako lekárka – epidemiologička sa v oblasti klinických štúdií pohybuje už takmer 20 rokov. Podieľala sa na klinických hodnoteniach v rôznych terapeutických oblastiach, pracovala v Medzinárodnom inštitúte klinických štúdií I.R.I.S. vo Francúzsku, pôsobila ako audítor klinických hodnotení v rámci Európy a ostatných krajín. Vyše 10 rokov sa aktívne podieľa na vytváraní prostredia pre prevádzkovanie klinických hodnotení v Českej republike a na Slovensku.  Aktuálne sa v rámci infraštruktúry SLOVACRIN, zriadenej pri LF UPJŠ v Košiciach, úzko podieľa taktiež na európskych a národných výskumných projektoch a štúdiách zameraných na COVID-19. Je autorom a spoluautorom množstva publikácií a prednášok na témy klinických hodnotení u nás i v zahraničí.

Prezentačný blok