Renáta Magulová

Renáta pracuje na Sekcii inovácií a medzinárodnej spolupráce, medzi jej hlavne aktivity patria koordinačné činnosti súvisiace s pomocou de minimis, koordinačné a realizačné činnosti v rámci bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce a projektov. Realizuje výzvy na spoločné projekty priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja medzi Slovenskom a Izraelským štátom v rámci dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Aktívne téme klastrov venuje dlhodobo aj prostredníctvom realizácie medzinárodného projektu ClusterFY. Taktiež pôsobí ako hodnotiteľka klastrov cez hodnotenia ESCA Cluster GOLD Label Expert a ESCA Cluster Benchmarking Expert.

Prezentačný blok

2020
(10:00 – 11:00) Klastre – akcelerátor inovácií (LS 2)
2020 - 20. októbra 2020 - 10:00, 2020 - 20. októbra 2020, INNOVATION