Kristína Korčeková

Pôsobí ako Senior Consultant v spoločnosti CIVITTA, kde sa tematicky sa zameriava na energetiku a trvalo udržateľný rozvoj. Do jej portfólia aktivít patrí poradenstvo mladým firmám pri prieskume trhu a prístupe k financovaniu, ako aj organizácia vzdelávacích a akceleračných programov a súťaží pre startupy. Téme zodpovedného rozvoja sa venovala ako analytička v brokerskej firme Exane BNP Paribas a počas rozvoja vlastného študentského projektu vo Švédsku. Kristína vyštudovala Financie a stratégie na Sciences Po v Paríži a Trvalo udržateľný rozvoj na Uppsala University. 

Prezentačný blok