Pavol Rafajdus

Pavol Rafajdus sa narodil v roku 1971. V roku 1995 ukončil Vysokú školu dopravy a spojov, Elektrotechnickú fakultu v odbore Elektrické pohony. Doktorandské štúdium ukončil v roku 2002 na tej istej fakulte v odbore Silnoprúdová elektrotechnika so špecializáciou Elektrické stroje a prístroje. Od roku 1998 pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Žilinskej univerzite v Žiline. Od roku 2005 pôsobil vo funkcii docenta a od roku 2015 doteraz vo funkcii profesora. Hlavnou oblasťou výskumu sú elektrické stroje, ich dizajn a optimalizácia s ich využitím v automotive priemysle alebo v elektromobilite. Od roku 2018 pôsobí vo funkcii prorektora pre vedu a výskum na Žilinskej univerzite v Žiline.

Prezentačný blok