Ivan Martinček

prof. Mgr. Ivan Martinček, PhD.

V roku 1991 ukončil Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom odbore Fyzikálna elektronika a mikroelektronika. Po ročnej stáži vo Francúzsku v Commissariat à l’énergie atomique nastúpil v roku 1993 na Katedru fyziky Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Na tejto univerzite v roku 2002 obhájil dizertačnú prácu v odbore telekomunikácie, v roku 2007 habilitačnú prácu v odbore telekomunikácie a v roku 2013 sa inauguroval v odbore elektrotechnológie a materiály. Od roku 2014 pôsobí na Katedre fyziky Fakulty elektrotechniky a informačných technológií ŽU v Žiline ako profesor. Vo svojej výskumnej činnosti sa v súčasnosti venuje návrhu, vývoju, výrobe a štúdiu vlastností nových typov optických vlákien a vláknových štruktúr, vývoju polymérnych 3D fotonických štruktúr pre snímacie aplikácie, biofotonike a vývoju, výrobe a testovaniu medicínskych optických zariadení pre gastroenterologické aplikácie.

Prezentačný blok

2020
(13:15 – 14:15) Transfer technológií v oblasti “Life Sciences” na Slovensku – prípadové štúdie (LS 1)
2020 - 20. októbra 2020 - 13:15, 2020 - 20. októbra 2020, TECHNOLOGY TRANSFER