Miroslav Havlík

Ing. Miroslav Havlík – riaditeľ firmy Evonik Fermas s.r.o, v Slovenskej Ľupči, ktorá je v súčasnosti „scale up and launch“ platformou v oblasti biotechnológie.

Miroslav Havlík vyštudoval Strojnícku fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnes STU), špecializáciu chemické a potravinárske stroje a zariadenia. Po škole nastúpil ako konštruktér do Biotiky v Slovenskej Ľupči a v roku 1992 sa stal technickým a výrobným riaditeľom novozaloženej spoločnosti Fermas, ktorá vznikla ako joint venture medzi firmou Biotika a.s. a nemeckou firmou Degussa AG. Spoločnosť sa neskôr stala súčasťou koncernu Evonik Industries AG a bola premenovaná na dnešný Evonik Fermas s.r.o.

Miroslav Havlík je v managemente Evonik Fermasu aj v súčasnosti a vďaka inovatívnosti a flexibilite celého kolektívu (ca. 230 pracovníkov) sa stal Evonik Fermas „scale up and launch platformou“ pre celý koncern. Evonik Fermas je v transformačnom procese z „komodít ku špecialitám“. Naše kompetencie z pôvodného výrobného programu (aminokyseliny pre krmovinárstvo) zvyšujeme smerom ku CDMO projektom pre farmaceutický, potravinársky, kozmetický ako aj medicínsky priemysel.

„Dôležitý je dobrý tím, kvalitní zamestnanci musia dostať priestor na rast. Verím tomu, že najstabilnejší zamestnanec je pre firmu ten, ktorý sa vypracuje v jej vnútri.“

Prezentačný blok

2020
(9:30 – 10:15) Evonik Fermas s.r.o.– scale up and launch platform – od komodít ku špecialitám (LS 1)
2020 - 19. októbra 2020 - 09:30, 2020 - 19. októbra 2020, TECHNOLOGY TRANSFER