Ľuboš Iro

Ľuboš Iro vedie od roku 2015 R&D centrum Siemens Healthineers na Slovensku. Vývojové centrum ako koncernový software „house“ vyvíja globálne  riešenia a produkty v oblasti medicínskej diagnostiky a terapie a na Slovensku od roku 2015 viac ako zdvojnásobilo svoju veľkosť, na súčasných približne 450 expertov. V tomto období slovenské vývojové centrum, okrem iného, výrazne rozvinulo a zintenzívnilo spoluprácu so slovenskými univerzitami a klinickými intuíciami a významne rozšírilo portfólio kompetencií v rámci Siemens Healthineers R&D. Ľuboš je absolventom FEI STU.

Prezentačný blok