Rečníci 2023

Sean Fielding

Člen výboru pre profesionálny rozvoj Európskej asociácie odborníkov v oblasti vedy a techniky (ASTP)

Jeff Skinner

Pedagóg, London Business School

Barbara Tan

Expertka v oblasti transferu technológií, poradkyňa pre politiky v oblasti transferu poznatkov, Univerzita v Antverpách

Michal Novota

Poradca prezidentky SR pre vnútornú politiku, Zakladateľ Restartup s. r. o.

Michaela Kršková

Chief Innovation Officer, Úrad vlády SR, tajomníčka Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Ján Kyselovič

Generálny riaditeľ, Centrum vedecko-technických informácií SR

Pavol Šajgalík

Predseda SAV

Jozef Masarik

Prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, Univerzita Komenského v Bratislave

Pavol Rafajdus

Prorektor pre vedu a výskum, Žilinská univerzita v Žiline

Ján Híveš

Prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, STU

Michal Kardoš

Výkonný riaditeľ, SAPIE

Ján Solík

Prezident Združenia podnikateľov Slovenska

Ján Kutan

Predseda správnej rady, SLOVCA

Ondřej Ferdus

Riaditeľ sekcie digitálnej ekonomiky a technológií, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Edmund Škorvaga

Riaditeľ odboru riadenia operačných programov a metodiky, Ministerstvo hospodárstva SR

Zorád Egon

Riaditeľ odboru zahraničného obchodu, SARIO

Denisa Kanásová

Generálna riaditeľka, konateľka a majiteľka, TechnoNova s.r.o.

Miroslav Gašpárek

CEO a spoluzakladateľ, Sensible Biotechnologies

Adam Bartoš

Zakladateľ a generálny riaditeľ, SIAT s.r.o.

Ján Žižka

Generálny riaditeľ, spoluzakladateľ, Photoneo Brightpick Group

Roman Kukuča

Riaditeľ, Andis, s.r.o.

Martin Basila

Generálny riaditeľ a spoluzakladateľ, Sensoneo

Martin Pribila

Konateľ, Tím TalpaHouse.com

Lucia Rybanská

Riaditeľka Know-how Centra STU

Danka Moravčíková

riaditeľka Kancelárie projektových a transferových činností, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Miroslav Kubiš

Vedúci odboru transferu technológií, CVTI SR

Lenka Levarská

Špecialistka na ochranu a komercializáciu duševného vlastníctva v majetku univerzity, CTT, Univerzita Komenského v Bratislave

Jaroslav Bukovina

Vedúci oddelenia výskumných a inovačných politík, VAIA

Martin Macko

Vedúci oddelenia komunikácie, Úrad priemyselného vlastníctva SR

Marek Repko

Head of Operations, Ayming Slovensko s. r. o.

Tomáš Bertók

Chief technological officer, Glycanostics, spol. s r. o.

Michal Belko

Business developer, Ayming Slovensko s.r.o.

Lucián Gontko

Špecialista v oblasti stratégie a rozvoja, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Juraj Holub

Bývalý Chief Meeting Designer, Slido

Jiří Vrobel

VP of Business Development The MAMA AI, SE

Artur Bobovnický

Manažér pre nové projekty, SIEA

Vladimír Borza

Projektový manažér, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Juraj Popovič

Projektový manažér a expert na inovácie, Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku

Michal Kompan

Výskumník, Kempelenov inštitút inteligentných technológií

Jaroslav Noskovič

Vedúci Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva, OTT CVTI SR

Lenka Bednárová

Vedúca oddelenia informačnej podpory transferu technológií, Odbor transferu technológií, CVTI SR

Veronika Panáková

Konzultantka a koučka v oblasti politického marketingu, rozvoja značiek a komunikačných stratégií, Restartup

Michal Takáč

Spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti DimensionLab

Gregor Mareš

Moderátor relácií o vede a technike VAT a Experiment, RTVS

Mikuláš Vargic

Kristýna & Mikuláš advokáti s.r.o.

Vladimíra Kurucová

Právnička, Karlova Univerzita, Praha

Laura Bachňáková Rózenfeldová

Právnička Centra transferu technológií, TIP-UPJŠ v Košiciach

Peter Kopkáš

Hlavný poradca, B I C Bratislava, spol. s r.o.

Štefan Vrátny

Spoluzakladateľ, projektový koordinátor, B I C Bratislava, spol. s r.o.

Tomáš Klinka

Patentový zástupca a partner, Advokátska kancelária SIGNUM legal