Roman Kukuča

Roman Kukuča vyštudoval odbor rádioelektronika na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave, dnešnej FEI STU. Po skončení štúdia pracoval na fakulte ako ašpirant, témou jeho práce bola nelineárna elektrodynamika, v tom čase nová a veľmi atraktívna oblasť základného výskumu, v rámci ktorej sa už vtedy pokúšal nájsť možnosti využitia v technickej praxi. Ako pedagóg pôsobil doma a v zahraničí viac ako 10 rokov. Potom v ňom zvíťazila túžba po priamom uplatnení výskumu a vývoja v technike a podieľal sa na založení spoločnosti Andis, s.r.o. s cieľom vyvíjať a vyrábať zariadenia s využitím vlastných skúseností, invencie a moderných technológií. Neskôr spolu s ďalšími nadšencami založili aj spoločnosť Infocar, a.s., ktorej hlavnou činnosťou bolo obchodovanie s výhradne vlastnými produktmi. Spoločnosť Andis riadi dodnes a stále sa drží hesla: čo sa dá vyvinúť a vyrobiť u nás, to sa aj vyvinie a vyrobí u nás. Napriek ohromnému boomu elektrotechniky a informatiky a z toho vyplývajúcej konkurencii sa spoločnosti dodnes darí prinášať na trh nové unikátne riešenia, viackrát ocenené na medzinárodnom veľtrhu a komerčne úspešné doma i v zahraničí. Z toho logicky vyplynula aj spolupráca s Ayming Slovensko. Andis bol jedným z ich prvých klientov a spolupráca sa dlhodobo ukazuje ako veľmi výhodná pre obidve spoločnosti.

Prezentačný blok