Maxim Dužek

Na prvom podnikateľskom projekte pracoval už na univerzite. Aj keď to bol nakoniec „fail“, získané skúsenosti mu pomohli stať sa spolumajiteľom iného softvérového startupu. Neskôr mu učaroval život na voľnej nohe. Dodnes sa podieľa na marketingových kampaniach firiem s obratmi v miliónoch eur. Skúsenosti s vlastnými aj klientskými projektami zúročuje s projektom Podnikni to! (www.podniknito.cz) , v ktorom pomáha ľuďom, ktorí o podnikaní iba uvažujú, realizovať ich prvé projekty. Buduje tak preinkubačnú podporu začínajúcim podnikateľom na univerzitách a v mestách.

Prezentačný blok

2020
(14:30 – 15:45) Pomáhajú inkubátory pri vzniku firiem? (LS 2)
2020 - 20. októbra 2020 - 14:30, 2020 - 20. októbra 2020, COOPERATION