Partneri 2023

Aktuálne prebiehajú rokovania s partnermi, logá budú priebežne aktualizované.

Organizátor

Spoluorganizátori

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Financovanie

Podujatie je realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II.
Investícia do Vašej budúcnosti/Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja/www.opii.gov.sk