Zborník odborných príspevkov z konferencie COINTT

Jedným z plánovaných výstupov každoročnej konferencie COINTT (okrem foto- a videodokumentácie) je aj Zborník odborných príspevkov z konferencie COINTT.

V zborníku z minuloročnej konferencie COINTT 2021 nájdete 14 príspevkov – zhrnutí z celkovo 19 odborných programových vstupov 60 pracovných medailónikov rečníkov konferencie. Zborník si v PDF verzii je stiahnuteľný tu.

V roku 2022 sme ako organizátor (CVTI SR) pristúpili k zmene. Budeme vydávať Zborník abstraktov z konferencie COINTT 2022. Záujem oň prejavujete prostredníctvom Registrácie na tohtoročné podujatie.