Zborník rozšírených abstraktov z konferencie COINTT 2022

Jedným z plánovaných výstupov každoročnej konferencie COINTT (okrem foto- a videodokumentácie) je aj Zborník odborných príspevkov z konferencie COINTT.

Z minulého ročníka konferencie COINTT vydávame Zborník rozšírených abstraktov z konferencie COINTT 2022.

V zborníku nájdete celkovo 22 príspevkov – zhrnutí z programových vstupov. Môžete si ho stiahnuť na tomto linku.