Zborník odborných príspevkov z konferencie COINTT 2020

Ďalším z výstupov konferencie je okrem foto- a videodokumentácie aj zborník odborných príspevkov z konferencie. Organizátor CVTI SR ako príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zároveň vedeckovýskumné pracovisko sa snaží, aby všetky jej výstupy boli spracované do odbornej formy, preto sa od roku 2020 rozhodol spracovať jednotlivé vstupy z tohto nového formátu odbornej konferencie o transfere technológií s medzinárodnou účasťou spracovať aj do odborných článkov.

V Zborníku nájdete 19 príspevkov – zhrnutí z celkovo 23 programových vstupov ONLINE dvojdňovej konferencie COINTT 2020 (19. -20. 10. 2020).

Zborník na stiahnutie