ONLINE

COINTT 2020

Pozrite si program

Cooperation Innovation Technology Transfer 2020

Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou o transfere technológií, ochrane duševného vlastníctva, inováciách a podpore podnikania.

Aktuality

Financovanie

Podujatie je realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II.
Investícia do Vašej budúcnosti/Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja/www.opii.gov.sk

Záštitu nad podujatím prevzali