COINTT

Podujatie je realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II.

Investícia do Vašej budúcnosti/Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja/ www.opii.gov.sk

Najväčšie podujatie na Slovensku s medzinárodnou účasťou venované témam transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania.


Konferencia COINTT sa v roku 2024 neuskutoční.


Pripravujeme pre vás ďalšie ročníky podujatia.


Povedali o COINTT

Účasť na podujatí je bezplatná

Záštita