COINTT 2023

Podujatie je realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II.

Investícia do Vašej budúcnosti/Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja/ www.opii.gov.sk

Najväčšie podujatie na Slovensku s medzinárodnou účasťou venované témam transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania.


24. - 25. 10. 2023, Bratislava, Hotel Saffron


Hlavná téma: Biele miesta v inováciách a transfere technológií


Povedali o COINTT

Účasť na podujatí je bezplatná

Záštita