COINTT 2022

19. – 21. 10. 2021

FIIT STU v Bratislave (Ilkovičova 2) a ONLINE

Financovanie

Podujatie je realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II.
Investícia do Vašej budúcnosti/Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja/www.opii.gov.sk

Záštita