Aktuality

O budovaní kultúry vzdelávania, vedy a transferu technológií príde na Slovensko porozprávať Jeff Skinner

Jeff Skinner nám vo svojej prezentácii na konferencii COINTT 2023 načrtne rôzne mechanizmy a taktiky, ktoré môžu univerzity a akademickí lídri zaviesť na podporu výskumníkov, aby sa aktívne zapojili do „prenosu vedomostí“.

Rámce, ktoré Jeff Skinner predstaví, sú založené na desaťročiach skúseností s prácou s manažérskymi tímami, riaditeľmi prenosu znalostí a akademickými pracovníkmi na univerzitách v celej Európe. Možnosti, ktoré opíše, sú súčasťou stratégie, ktorú môže prijať každá odhodlaná univerzita na budovanie svojej schopnosti prenosu vedomostí a výsledkov.

Jeff Skinner je bývalý výkonný riaditeľ Školského inštitútu pre podnikanie a súkromný kapitál na London Business School (UK). Aktuálne na London Business School vyučuje podnikanie a stratégiu.

Jeff je naďalej hlboko zapojený do komercializácie technológií, školení a mentoringu akademických pracovníkov a manažérov transferu technológií v oblasti efektívnej komercializácie technológií.

Bol obchodným riaditeľom na University College London, kde spolu s vedúcimi akademikmi spoluzakladal viac ako 30 technologických spin-outov, ktoré spoločne získali viac ako 30 miliónov GBP v prvom kole. Viedol výskumné tímy v Hoechst Celanese Photonics v New Jersey a General Electric vo Wembley.

Jeff svoj prvý titul získal z fyziky a je držiteľom doktorátu z tenkovrstvovej fotoniky na UCL a MBA z LBS. Je na čele ‚Hope in Haringey‘, charitatívnej organizácie so sídlom v Tottenhame, ktorej cieľom je zlepšiť životné šance mladých dospelých v Haringey.

Na prezentáciu Jeffa Skinnera sa môžete tešiť 25. októbra 2023, od 9:45 do 11:00 hod.

Pozrite si celý program konferencie, ktorý priebežne aktualizujeme.

Registrujte sa na konferenciu ešte dnes na tomto linku.