Rečníci 2020

Frances Paulisch

Head of Healthineers Software Initiative, Siemens Healthineers

Miroslav Havlík

generálny riaditeľ Evonik Fermas s.r.o.

Jozef Viskupič

predseda SK8, predseda Trnavského samosprávneho kraja

Peter Blaškovitš

generálny riaditeľ, SIEA

Matúš Medvec

predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR

Eva Šimeková

generálna riaditeľka Civitta Slovakia, a. s.

Pavol Šajgalík

Predseda Slovenskej akadémie vied

Pavol Čekan

Zakladateľ a CEO MultiplexDX International

Vojtech Chloupek

Partner, Bird & Bird a člen dozornej rady, LES Česká republika a Slovensko

Ján Lunter

zakladateľ a CEO Innovatrics, s. r. o.

Marián Peciar

vedúci Ústavu procesného inžinierstva, SjF STU v Bratislave

František Simančík

manažér pre vedu a výskum, Ústav materiálov a mechaniky strojov, SAV

Anton Čižmár

prorektor pre inovácie a transfer technológií, Technická univerzita v Košiciach

Ján Turňa

koordinátor odborných a vedeckovýskumných činností, CVTI SR

Pavol Rafajdus

prorektor pre vedu a výskum, Žilinská univerzita v Žiline

Renáta Bačárová

vedúca Centra transferu technológií - TIP UPJŠ v Košiciach

Beáta Čečetková

Associate Medical Director, Národný uzol pre podporu akademických klinických štúdií SLOVACRIN

František Duchoň

zástupca riaditeľa Ústavu robotiky a kybernetiky FEI, STU v Bratislave

Danka Moravčíková

riaditeľka Kancelárie projektových a transferových činností, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Veronika Šramová

Technický inkubátor UVP Žilinskej univerzity v Žiline

Artur Šturmankin

odborný koordinátor, SIEA

Andrej Rybovič

projektový manažér, SIEA

Alexander Vengrin

podnikateľský poradca, bubbyloon, s.r.o.

Lujza Bubánová

zakladateľka startupu MAIA MD

Michal Műhl

projektový manažér, SIEA

Stanislav Hric

podnikateľ, Kúzelná škôlka

Peter Linhardt

Solution Architect eHealth, Division Public, Ness Slovensko, a.s.,

Lucia Moncman

zakladateľka MAMA FIT PROJEKTU STROLLERING ®

Marek Kopanický

konzultant Odboru investičných projektov, SARIO

Tomáš Varadínek

riaditeľ OZIV, SIEA

Renáta Magulová

projektový manažér, Odbor programov a analýz, SIEA

Martin Svoboda

riaditeľ odboru inovácií, Ministerstvo hospodárstva SR

František Jakab

riaditeľ Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, Technická univerzita v Košiciach

Radoslav Repa

generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy MIRRI

Martina Antošová

riaditeľka Centra pre podporu vedy, výskumu a vývoja. JFMED

Zuzana Hečko

Senior Associate, Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

Dáša Dercová

Country Digital Lead, Roche Slovensko, s.r.o.

Richard Kačík

spoluzakladateľ LIGHTECH s.ro.

Miriama Hučková

výkonná riaditeľka Košice IT Valley

Alexandra Gačevičová

manažér pre výskum a transfer technológií, SARIO

Anna Krivjanská

vedúca Odboru medzinárodnej spolupráce, CVTI SR

Eva Repiská

konzultantka Slovak Business Agency

David Špilák

konzultant Slovak Business Agency

Jozef Kováč

podnikateľ

Maxim Dužek

spolumajiteľ Podnikni to!

Michal Hrabovec

spoluzakladateľ a prezident softvérovej firmy ANASOFT APR, spol. s r. o.

Ladislav Strojný

pracovník Lekárskej fakulty, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Ivan Martinček

pracovník Katedry fyziky, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

Oto Pisoň

zástupca riaditeľa Odboru investičných projektov a manažér pre inovácie, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)

Kvetoslava Papanová

Koordinátorka národných kontaktných bodov pre program Horizon Europe, CVTI SR

Ľuboš Iro

vedúci vývojového centra na Slovensku, Siemens Healthcare s. r. o.

Martin Tamajka

softwérový vývojár značky Siemens Healthineers

Martina Vavreková

Riaditeľka InQb STU (2017 - 2020)

Lenka Bednárová

vedúca oddelenia informačnej podpory transferu technológií, odbor transferu technológií, CVTI SR

Lukrécia Marčoková

riaditeľka patentového odboru, Úrad priemyselného vlastníctva SR

Kristína Korčeková

Senior Consultant, Civitta Slovakia, a. s.

Peter Kolesár

Partner, Civitta Slovakia, a. s.

Michal Laco

Associate Partner, Civitta Slovakia, a. s.

Jaroslav Leitmann

projektový manažér, Civitta Slovakia, a. s.

Lenka Litváková

Patentová zástupkyňa, Litváková a spol., s. r. o.

Michal Novota

Zakladateľ Restartup s. r. o.

Vít Hanuš

Zero Gravity Capital

Jaroslav Lupták

Vedúci investičného tímu Neulogy Ventures

Michal Nešpor

Partner CB Investment Management

Michal Borza

investičný manažér, Fond inovácií a technológií a. s.

Lucia Bocková

vedúca klientského centra, Úrad priemyselného vlastníctva SR

Jaroslav Noskovič

vedúci oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva, odbor transferu technológií, CVTI SR

Michal Jordán

partner spoločnosti PatentEnter s. r. o.