Andrej Rybovič

Mgr. Andrej Rybovič je zanietený do inovácii a startupov. Pôsobil ako konzultant vo Vedecko-technologickom parku, ktorý podporoval začínajúcich podnikateľov a startupy v žilinskom regióne. Mal na starosti prípravu inkubačných a akceleračných programov pre inovatívne firmy. So startupom MindBox absolvoval 3 mesačný akceleračný program Startup Yard v Prahe. Absolvoval študijné cesty po inkubátoroch a akcelerátoch v Európe (Yes Delft, Stardust-DTU) a Izraeli (The Time).  Pôsobil ako externý konzultant pre nemeckú poradenskú spoločnosť Founderscope, kde využíval inovatívnu metodiku Gamified Startup pre podporu inovácii vo firmách.  

Od roku 2019 pôsobí na národnom projekte Inovujme.sk ako projektový manažér, ktorý v rámci Ministerstva hospodárstva SR zvyšuje inovačný potenciál Slovenska.

Prezentačný blok

2021 2020
(10:00 – 11:00) Klastre – akcelerátor inovácií (LS 2)
2020 - 20. októbra 2020 - 10:00, 2020 - 20. októbra 2020, INNOVATION