Ako zvýšiť inovačnú výkonnosť Slovenska?

(panelová diskusia)

Moderátor: Andrej Rybovič, SIEA

Panel predstaví doterajšie výsledky, postupy a hlavné ciele projektu ZIVSE (inovujme.sk), ktorý realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Panelová diskusia sa bude venovať aktivitám, ktoré prispievajú k rastu novej generácie inovátorov na stredných a vysokých školách a tiež nástrojom využívaných pri neformálnom vzdelávaní študentov.

Ďalšou témou do diskusie bude podpora inovácii vo firmách, spôsob realizácie, prínosy a význam klastrov na Slovensku.

Panel sa tiež dotkne plánovanej podpory pre startupy a startupový ekosystém.

Národný projekt predstaví aj poznatky prieskumov a analýz, a bude informovať o konkrétnych problémoch týkajúcich sa ekonomiky a inovácií na Slovensku.

Rečníci