Rečníci

Tal Catran

Startups & Accelerators Guru

Palo Luka

Chief Operating Officer, ESET, spol. s r.o.

Růžena Štemberková

místopředsedkyně české národní platformy Transfera.cz

Andrea Uhrínová

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Ladislav Pavlanský

štatutárny zástupca spoločnosti ROŠERO

Ján Híveš

riaditeľ Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov, FCHPT STU v Bratislave

Rastislav Trnka

predseda Košického samosprávneho kraja

Martin Donoval

riaditeľ Strediska pre projekty a spoluprácu s praxou IMPULZ CORONA STU

Branislav Andreanský

moderátor podujatia COINTT 2021

Peter Balík

generálny riaditeľ Sekcie inovácií, strategických investícií a analýz (HUB), MIRRI SR

Michaela Kršková

Chief Innovation Officer, Úrad vlády SR

Michal Kardoš

výkonný riaditeľ, SAPIE

Zdenko Machala

vedúci Katedry astronómie, fyziky zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave

Anton Čižmár

prorektor pre inovácie a transfer technológií, Technická univerzita v Košiciach

Miloš Mrva

odborný asistent, Katedra stratégie a podnikania, Fakulta manažmentu, Univerzita Komenského v Bratislave

Ondrej Chovanec

spoluzakladateľ a prevádzkový riaditeľ SPECTER SPORTS a.s.

Nora Farkašová

Senior Director, Targeted Investigator Network Strategy Implementation Lead, PFIZER

Pavol Pleva

vedúci odboru vodíkovej stratégie, SIEA

Petronela Kolevská

projektová manažérka národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, SIEA

Michal Laco

Associate Partner, Civitta Slovakia, a. s.

Mária Bieliková

CEO, Kempelenov inštitút inteligentných technológií

Anna Brziaková

Associate Partner, Civitta Slovakia, a. s.

Danka Moravčíková

riaditeľka Kancelárie projektových a transferových činností, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Tomáš Gugh

generálny riaditeľ pre inovácie (Chief Innovation Officer), Matador Holding

Tomáš Brestovič

prodekan pre inovácie a transfer technológií, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Janka Pálková

Vedúca oddelenia Catching-Up Regions, Banskobystrický samosprávny kraj

Peter Blaškovitš

generálny riaditeľ SIEA, bývalý generálny riaditeľ NCZI

Andrej Rybovič

projektový manažér, SIEA

Michal Műhl

projektový manažér, SIEA

Artur Šturmankin

odborný koordinátor, SIEA

Tomáš Varadínek

riaditeľ OZIV, SIEA

Radovan Čechvala

partner, inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.

Vojtěch Chloupek

partner, Bird & Bird a prezident, LES Česká republika a Slovensko

Tomáš Klinka

patentový zástupca a senior právnik, advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala

Ján Havier

Hlavný regionálny odborný koordinátor projektu Národné podnikateľské centrum, SBA

František Duchoň

profesor v odbore kybernetika, Ústav robotiky a kybernetiky, FEI STU v Bratislave

Jaroslav Šálka

prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť, Technická univerzita vo Zvolene

Barbora Mazúrová

predsedníčka Akademického senátu, EF UMB

Lukáš Franko

Marketing & Customer Experience Expert, CEO značky Digitálny Nomád™

Peter Kažík

IT konzultant a manažér

Kornel Kobák

architekt, urbanista, majiteľ architektonickej kancelárie FORFORM s.r.o. a spoluzakladateľ ateliéru AVK ARCHITECTS

Veronika Kotradyová

pedagóg, výskumník a projektový manažér, Fakulta architektúry a dizajnu, STU v Bratislave

Norbert Žilka

Chief Science Officer, AXON Neuroscience

Artur Gevorkyan

majiteľ GEVORKYAN, s.r.o.

František Simančík

manažér pre vedu a výskum, Ústav materiálov a mechaniky strojov, SAV

František Jakab

riaditeľ Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, Technická univerzita v Košiciach

Andrea Čorejová

vedúca Centra pre transfer technológií Žilinskej univerzity v Žiline

Eva Vargová

riaditeľka vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko

Lenka Bednárová

vedúca oddelenia informačnej podpory transferu technológií, Odbor transferu technológií, CVTI SR

Jaroslav Noskovič

vedúci Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva, Odbor transferu technológií, CVTI SR

Boris Klempa

vedúci vedecký pracovník, Virologický ústav Biomedicínskeho centra SAV

Lucia Rybanská

manažérka transferu technológií a duševného vlastníctva, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Marek Samoš

podpredseda úradu, Úrad priemyselného vlastníctva SR

Lucia Bocková

vedúca Klientskeho centra, Úrad priemyselného vlastníctva SR

Barbora Szepeová

projektový manažér pre podporu výskumu a transfér technológií, Odbor regionálnych kancelárií, SARIO

Barbora Švecová

konzultantka Odboru investičných projektov, SARIO

Zuzana Adamová

Senior Associate, Petkov&Co - advokátska kancelária

Petra Dzurovčinová

Chief Innovation Officer, Mesto Bratislava

Jindřich Weiss

vedúci tímu podpory podnikateľov, JIC, Česká republika

Renáta Bačárová

vedúca Centra transferu technológií, TIP UPJŠ v Košiciach