Rečníci

Tal Catran

Startups & Accelerators Guru

Palo Luka

Chief Operating Officer, ESET, spol. s r.o.

Růžena Štemberková

místopředsedkyně české národní platformy Transfera.cz

Michaela Kršková

Chief Innovation Officer, Úrad vlády SR, tajomníčka Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Michal Kardoš

Výkonný riaditeľ, SAPIE

Lucia Rybanská

Riaditeľka Know-how Centra STU

Danka Moravčíková

riaditeľka Kancelárie projektových a transferových činností, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Renáta Bačárová

Vedúca Centra transferu technológií TIP-UPJŠ v Košiciach

Jaroslav Noskovič

Vedúci Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva, OTT CVTI SR

Lenka Bednárová

Vedúca oddelenia informačnej podpory transferu technológií, Odbor transferu technológií, CVTI SR

Peter Blaškovitš

Generálny riaditeľ, SIEA

Mária Bieliková

CEO, Kempelenov inštitút inteligentných technológií

Petra Dzurovčinová

Chief Innovation Officer, Mesto Bratislava

Norbert Žilka

Vedecký riaditeľ AXON Neuroscience a riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV

Anna Brziaková

Associate Partner, Civitta Slovakia, a. s.

Marek Samoš

Podpredseda úradu, Úrad priemyselného vlastníctva SR

Janka Pálková

Riaditeľka Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o., Banská Bystrica

Tomáš Varadínek

Riaditeľ projektu Inovujme.sk

Tomáš Klinka

Patentový zástupca a partner, Advokátska kancelária SIGNUM legal

František Jakab

Riaditeľ Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM

Michal Műhl

Projektový manažér, Inovujme.sk

Barbora Szépeová

Projektový manažér pre podporu výskumu a transfer technológií, SARIO

Andrea Uhrínová

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Ladislav Pavlanský

štatutárny zástupca spoločnosti ROŠERO

Ján Híveš

riaditeľ Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov, FCHPT STU v Bratislave

Rastislav Trnka

predseda Košického samosprávneho kraja

Martin Donoval

riaditeľ Strediska pre projekty a spoluprácu s praxou IMPULZ CORONA STU

Branislav Andreanský

moderátor podujatia COINTT 2021

Peter Balík

generálny riaditeľ Sekcie inovácií, strategických investícií a analýz (HUB), MIRRI SR

Zdenko Machala

vedúci Katedry astronómie, fyziky zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave

Anton Čižmár

prorektor pre inovácie a transfer technológií, Technická univerzita v Košiciach

Miloš Mrva

odborný asistent, Katedra stratégie a podnikania, Fakulta manažmentu, Univerzita Komenského v Bratislave

Ondrej Chovanec

spoluzakladateľ a prevádzkový riaditeľ SPECTER SPORTS a.s.

Nora Farkašová

Senior Director, Targeted Investigator Network Strategy Implementation Lead, PFIZER

Pavol Pleva

vedúci odboru vodíkovej stratégie, SIEA

Petronela Kolevská

projektová manažérka národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, SIEA

Michal Laco

Associate Partner, Civitta Slovakia, a. s.

Tomáš Gugh

generálny riaditeľ pre inovácie (Chief Innovation Officer), Matador Holding

Tomáš Brestovič

prodekan pre inovácie a transfer technológií, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Andrej Rybovič

projektový manažér, SIEA

Artur Šturmankin

odborný koordinátor, SIEA

Vojtěch Chloupek

partner, Bird & Bird a prezident, LES Česká republika a Slovensko

Ján Havier

Hlavný regionálny odborný koordinátor projektu Národné podnikateľské centrum, SBA

František Duchoň

profesor v odbore kybernetika, Ústav robotiky a kybernetiky, FEI STU v Bratislave

Jaroslav Šálka

prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť, Technická univerzita vo Zvolene

Barbora Mazúrová

predsedníčka Akademického senátu, EF UMB

Lukáš Franko

Marketing & Customer Experience Expert, CEO značky Digitálny Nomád™

Peter Kažík

IT konzultant a manažér

Kornel Kobák

architekt, urbanista, majiteľ architektonickej kancelárie FORFORM s.r.o. a spoluzakladateľ ateliéru AVK ARCHITECTS

Veronika Kotradyová

pedagóg, výskumník a projektový manažér, Fakulta architektúry a dizajnu, STU v Bratislave

Artur Gevorkyan

majiteľ GEVORKYAN, s.r.o.

František Simančík

manažér pre vedu a výskum, Ústav materiálov a mechaniky strojov, SAV

Andrea Čorejová

vedúca Centra pre transfer technológií Žilinskej univerzity v Žiline

Eva Vargová

riaditeľka vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko

Boris Klempa

vedúci vedecký pracovník, Virologický ústav Biomedicínskeho centra SAV

Lucia Bocková

vedúca Klientskeho centra, Úrad priemyselného vlastníctva SR

Barbora Švecová

konzultantka Odboru investičných projektov, SARIO

Zuzana Adamová

Senior Associate, Petkov&Co - advokátska kancelária

Jindřich Weiss

vedúci tímu podpory podnikateľov, JIC, Česká republika