Růžena Štemberková

RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph. D., MPA svoje postgraduálne štúdium zamerala na oblasť práva priemyselného vlastníctva a zavŕšila ho v roku 2019 obhájením titulu Ph. D. v oblasti medzinárodného patentového práva na Univerzite Hradec Králové. Súbežne s týmto štúdium od roku 2012 pracuje na Jihočeské univerzite v Českých Budejoviciach, najskôr krátko ako manažér ochrany duševného vlastníctva, neskôr ako vedúca Kancelárie transferu technológií.

Vďaka svojmu aktívnemu pôsobeniu na tomto pracovisku bola zvolená v roku 2014 za členku predsedníctva českej národnej platformy Transfera.cz. Tento post zastávala do roku 2019, kedy bola vymenovaná za místopředsedkyni Transfery.cz.

Růžena Štemberková je aj členkou novovzniknutého výboru EPO PATLIB pre oblasť Vyšehradských krajín, ďalej je členkou európskeho predsedníctva ASTP PROTON – NAAC, členkou medzinárodnej siete ITTN a členkou L.E.S.I. ČR A SR. Je autorkou celej rady článkov a a publikácií venovaných oblasti duševného vlastníctva a  transferu technológií.

Prezentačný blok

2021 2021
Transfera.cz: Medzi akademickou obcou a politickými kruhmi
20. októbra 2021, 9:00 - 10:00, TECHNOLOGY TRANSFER