Alexander Vengrin

Alexander Vengrin pracuje ako podnikateľský poradca v spoločnosti bubbyloon, s.r.o. Špecializuje sa na návrhy nových biznis modelov, optimalizáciu využívania informačných technológií a na budovanie inovačnej kultúry postavenej na sociálnych technológiách a online komunitách v stredne veľkých a veľkých spoločnostiach.

„Navrhli sme dohľadávací systém, ktorý dokáže bez osobných údajov za pár minút nájsť a kontaktovať tisícky potenciálnych prenášačov Covidu. Tí ľudia nemusia mať ani smartfón s nainštalovanou aplikáciou.“

Prezentačný blok

2020
(12:30 – 13:30) Inovácia – adaptačný mechanizmus na neštandardné podmienky trhu (LS 2)
2020 - 19. októbra 2020 - 12:30, 2020 - 19. októbra 2020, INNOVATION