Inovácia – adaptačný mechanizmus na neštandardné podmienky trhu

12:30 – 13:30 (prezentačno-diskusný panel)

Business model dáva častokrát konkurenčnú výhodu začínajúcim firmám avšak môže priniesť aj tzv.  „vietor do plachiet“ existujúcim firmám, obzvlášť v neistých podmienkach na trhu. Príležitosť, resp. potreba zmeny je vo všeobecnosti štartovacím krokom v inovačnom procese. Aké príležitosti a potreby zmeny priniesla koronavírusová kríza slovenským firmám?

  • Peter Linhardt, FINESOFT, s.r.o.
  • Stanislav Hric, Kúzelná škôlka
  • Lucia Moncman, zakladateľka MAMA FIT PROJEKTU STROLLERING  ®
  • Alexander Vengrin, zakladateľ ALCAcode

Moderátor: Ing. Tomáš Varadínek, SIEA

Rečníci

Tomáš Varadínek
2020 - 19. októbra 2020 - 12:30, 2020 - 19. októbra 2020, INNOVATION
Alexander Vengrin
2020 - 19. októbra 2020 - 12:30, 2020 - 19. októbra 2020, INNOVATION
Stanislav Hric
2020 - 19. októbra 2020 - 12:30, 2020 - 19. októbra 2020, INNOVATION
Peter Linhardt
2020 - 19. októbra 2020 - 12:30, 2020 - 19. októbra 2020, INNOVATION
Lucia Moncman
2020 - 19. októbra 2020 - 12:30, 2020 - 19. októbra 2020, INNOVATION