Rečníci 2022

Rečníkov konferencie postupne oslovujeme a aktualizujeme informácie o nich.

Kevin Cullen

Vice President for Innovation King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) Kingdom of Saudi Arabia

Shiva Loccisano

CEO of BeHold srl at the University of Bologna, Italy

Mária Bieliková

CEO, Kempelenov inštitút inteligentných technológií

Petra Dzurovčinová

Chief Innovation Officer, Mesto Bratislava

Janka Pálková

Riaditeľka Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o., Banská Bystrica

Milan Belko

konateľ STU Scientific, s.r.o.

Marian Vojs

výskumný pracovník, Ústav elektroniky a fotoniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Klára Báliková

odborný pracovník, Referát pre transfer technológií, Technická univerzita vo Zvolene

Peter Čižmár

Útvar ochrany duševného vlastníctva, UVP TECHNICOM, Technická univerzita v Košiciach

Silvester Sališ

odborný pracovník, Oddelenie ochrany a komercializácie duševného vlastníctva, Odbor transferu technológií, CVTI SR

Barbora Szépeová

Projektový manažér pre podporu výskumu a transfer technológií, SARIO

Pavol Šajgalík

predseda SAV

Michal Hrivnák

odborný asistent na Ústave regionalistiky a rozvoja vidieka SPU

Michala Lipková

vedúca Ústavu dizajnu na FAD STU

Marek Samoš

podpredseda úradu, Úrad priemyselného vlastníctva SR

Jakub Berčík

Ústav marketingu, obchodu a sociálnych štúdií, FEM SPU

Anna Brziaková

Associate Partner, Civitta Slovakia, a. s.

Peter Kolesár

Peter Kolesár

Partner, Civitta Slovakia, a. s.

Tomáš Klinka

patentový zástupca a senior právnik, advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala

Jaroslav Noskovič

vedúci Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva, Odbor transferu technológií, CVTI SR

Lucia Rybanská

riaditeľka Know-how Centra STU

Eva Šimeková

Associate Partner, Civitta Slovakia, a. s.

Michal Nešpor

Partner CB Investment Management