Rečníci 2022

Andrea Uhrínová

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Ladislav Pavlanský

štatutárny zástupca spoločnosti ROŠERO

Ján Híveš

riaditeľ Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov, FCHPT STU v Bratislave

Rastislav Trnka

predseda Košického samosprávneho kraja

Martin Donoval

riaditeľ Strediska pre projekty a spoluprácu s praxou IMPULZ CORONA STU

Branislav Andreanský

moderátor podujatia COINTT 2021

Peter Balík

generálny riaditeľ Sekcie inovácií, strategických investícií a analýz (HUB), MIRRI SR

Michaela Kršková

Chief Innovation Officer, Úrad vlády SR

Michal Kardoš

výkonný riaditeľ, SAPIE

Zdenko Machala

vedúci Katedry astronómie, fyziky zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave