Martina Lutterová

Martina vyštudovala biotechnológie, potravinárske technológie a biochémiu. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti výskumu a vývoja liečív v laboratóriach aj na pozícii stredného manažmentu. Niekoľko rokov pôsobila v zahraničí v biotech firmách.

Ako profesionál v oblasti „Life Sciences“ pomáha hľadať a rozvíjať inovatívne nápady v biomedicíne, vývoji liekov, diagnostike a biotechnológiách. Čiastočne sa zameriava aj na oblasť medicínskeho konope v Európe.

Podieľa sa aj na vytváraní, rozvoji a hodnotení inovačného prostredia v oblasti zdravia na Slovensku a v Európe – v rámci Lifbee Academy, BioHub Slovensko, Horizon Europe- Cluster Health a EU partnerstvá (napr. Innovative Health Initiative), Inštitútu výskumu a vývoja MZ SR, Ministerstva hospodárstva SR, pracovnej skupiny domény Zdravá spoločnosť pre aktualizáciu Inteligentnej špecializácie RIS3 a iných.

LinkedIn profil

Prezentačný blok