Ako si ochrániť inovácie v zdravotníctve a farmaceutickom priemysle?

19. októbra 2022, 9:00 - 10:30

Panelová diskusia sa pozrie očami zdravotníckych a farmaceutických spoločností na to, aký je proces ochrany inovácií v zdravotníckom a farmaceutickom priemysle, aké špecifiká má spolupráca medzi akademickým a komerčným prostredím v tomto segmente a nakoľko daný segment priemyslu pôsobiaci na Slovensku využíva vedeckovýskumné kapacity slovenských univerzít a SAV.

Moderátor:

  • Martin Smatana, Asociácia na ochranu práv pacienta

Účastníci panelovej diskusie:

  • TBD