Ako si ochrániť inovácie v zdravotníctve a farmaceutickom priemysle?

19. októbra 2022, 9:00 - 10:30

Panelová diskusia sa pozrie očami zdravotníckych a farmaceutických spoločností na to, aký je proces ochrany inovácií v zdravotníckom a farmaceutickom priemysle, aké špecifiká má spolupráca medzi akademickým a komerčným prostredím v tomto segmente a nakoľko daný segment priemyslu pôsobiaci na Slovensku využíva vedeckovýskumné kapacity slovenských univerzít a SAV.

Moderátorka panelovej diskusie: Martina Antošová, riaditeľka Centra pre podporu vedy, výskumu a vývoja, Jesseniová lekárska fakulta UK v Martine

Rečníci

Peter Blaškovitš
19. októbra 2022, 9:00 - 10:30, INNOVATION
Iveta Pálešová
19. októbra 2022, 9:00 - 10:30, INNOVATION
Norbert Žilka
19. októbra 2022, 9:00 - 10:30, INNOVATION
Martina Antošová
19. októbra 2022, 9:00 - 10:30, INNOVATION
Martina Lutterová
19. októbra 2022, 9:00 - 10:30, INNOVATION