FOTOGALÉRIA 2022

Technology Transfer stage

Innovation stage

Klaster ako nástroj na zjednodušenie kontaktu medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri uplatnení inovácií v praxi

Cooperation stage

Expo stage

Spoločenský večer