Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej len „CVTI SR“) je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie. Viac na www.cvtisr.sk.

CVTI SR prijalo primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti pri spracúvaní osobných udajov, ktoré sú obsiahnuté v dokumente zverejnenom na www.cvtisr.sk PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

Účelom tohto dokumentu je informovať vás o podmienkach, za ktorých CVTI SR spracúva osobné údaje. Akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov môžete posielať písomne na adresu CVTI SR alebo e-mailom na .

Kontaktné údaje: Centrum vedecko technických informácií SR, Lamačská cesta 7315/8A, 811 04 Bratislava, telefonický a e-mailový kontakt na sekretariát riaditeľa: +421 69 253 102, .

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

V súvislosti s realizáciou podujatia COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER (ďalej len „podujatie“) CVTI SR (prevádzkovateľ) zbiera a spracúva osobné údaje za týmito účelmi:

  • Registrácia na podujatie

Viac v dokumente: Informácia o spracúvaní osobných údajov (registrácia na podujatie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER).

  • Vyhotovovanie obrazových snímok (fotografií) a audiovizuálnych záznamov na podujatí

Viac v dokumente: Informácia o spracúvaní osobných údajov (vyhotovovanie fotografií/videozáznamov na podujatí a ich zverejňovanie).

  • Elektronické newslettre a e-mailové správy

Viac v dokumente: Informácia o spracúvaní osobných údajov (marketingové účely).

  • Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu webovú stránku, uložíme si vaše dočasné súbory cookies a to dovtedy, kým váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri registrácii na našej webovej stránke nastavíme niekoľko súborov cookies tak, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazení. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazení jeden rok. Ak budete súhlasiť s používaním cookies na našich webových stránkach, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu budú súbory cookies odstránené.

  • Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa správa rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom. Ak na danej webovej stránke máte účet, ste na nej prihlásený alebo ste na nej pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme na našej webovej stránke, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z prevádzkových, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.