Aktuality

Závery z konferencie COINTT 2023

V dňoch 24. a 25. októbra 2023 sa v Bratislave konal v poradí štvrtý ročník najväčšej odbornej konferencie k téme transferu technológií na Slovensku – COINTT 2023, ktorej hlavnou témou boli biele miesta v inováciách a v transfere technológií na Slovensku. V tomto roku nosná téma podujatia pokrývala špecifické oblasti, ktoré, podľa nášho vedomia, nemali doteraz na Slovensku […]

Read More

Zverejnili sme foto- a videogalériu z COINTT 2023

Zverejnili sme foto- a videogalériu z konferencie COINTT 2023. Nájdete ich v sekcii GALÉRIA 2023 v hornom menu webovej stránky. Fotografie z podujatia a videozáznamy z jednotlivých programových vstupov sú rozdelené podľa tematických okruhov  INNOVATION, COOPERATION, TECHNOLOGY TRANSFER – FOTOGALÉRIA Z COINTT 2023– VIDEOGALÉRIA Z COINTT 2023

Read More

Posvietili sme si na biele miesta v inováciách a v transfere technológií a ocenili sme inovácie a inovátorov

24. a 25. októbra 2023 sa konal v poradí štvrtý ročník najväčšej odbornej konferencie k téme transferu technológií na Slovensku – COINTT 2023. Súčasťou prestížneho podujatia bol aj slávnostný večer, počas ktorého boli ocenení najlepší  inovátori, inovácie a počin v oblasti transferu technológií zo slovenských verejných a štátnych vedeckovýskumných inštitúcií. Aktuálny ročník odbornej konferencie sa zameral na biele miesta […]

Read More

Cena za transfer technológií na Slovensku 2023 sa aj tento rok bude vyhlasovať počas spoločenského večera

Tento rok sa uskutočnil už 11. ročník súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku. Súťaž bola určená pre všetkých vedeckovýskumných pracovníkov pôsobiacich na Slovensku a ich tímy, ktorí sa snažia svoje vynálezy komercionalizovať. Súťaž sa vyhlasuje prevažne v troch kategóriách, čomu nebolo inak ani v tomto roku. Nominácie do súťaže bolo možné prihlasovať od 4. […]

Read More

Vypočujte si podcast o konferencii COINTT 2023

Už o 10 dní štartuje najväčšie podujatie na Slovensku o transfere technológií, ochrane duševného vlastníctva, inováciách a podpore podnikania – COINTT 2023. Zastrešujúcou témou tohtoročného dvojdňového podujatia bude Biele miesta v inováciách a transfere technológií. Pre koho je konferencia COINTT určená? Aké budú témy jednotlivých programových vstupov? Čo zaujímavé sa na nej dozvieme? Aj tomu […]

Read More

Na čo sa môžu na konferencii COINTT 2023 tešiť firmy?

Dvojdňové podujatie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY – COINTT 2023 začne už v utorok, 24. 10. 2023 o 9:00 hodine v konferenčných priestoroch Hotela Saffron v Bratislave. Tak, ako tomu bolo po minulé roky, aj tento rok je jeden z hlavných cieľov konferencie spojiť akademický a podnikateľský svet. COINTT 2023 je síce odborná konferencia, ale na svoje si prídu aj […]

Read More

Vypočujte si podcast o využití výsledkov výskumu vedeckovýskumných inštitúcií v praxi

V Slovenských vedeckovýskumných inštitúciách pracujú vedci na mnohých užitočných projektoch. Ako s nimi majú  samotní vedci a vedecké inštitúcie ďalej pracovať, aby nápady neostávali len na papieri, ale našli svoje reálne využitie v praxi? Aj to je téma rozhovoru v podcaste s Jaroslavom Noskovičom, vedúcim oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva z Centra transferu technológií pri […]

Read More

COINTT 2023 začína už o 3 týždne! Na čo sa môžete tešiť?

Mať talent a dobrý nápad je kľúčové. Na to, aby sa dobré nápady preniesli do praxe, je ale potrebné mať aj podnikateľského ducha. Ideálne je, keď sa akademici, inovátori a podnikatelia spoja a dohodnú. Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER (COINTT) aj tento rok vytvorí potrebný priestor na diskusiu a výmenu informácií […]

Read More

Cez umelú inteligenciu, digitalizáciu a transfer poznatkov k inováciám

Profesorka Mária Bieliková v súčasnosti vedie Kempelenov inštitút inteligentných technológií (www.kinit.sk) – nezávislý výskumný inštitút inšpirovaný podobnými inštitúciami v zahraničí, ktorý pôsobí ako centrum excelentného výskumu a expertízy v umelej inteligencii s cieľom prepájania akademického sektoru a biznisu. Participuje vo viacerých medzinárodných výskumných a inovačných projektoch, medzi nimi aj v projekte Hopero (www.hopero.sk). Hopero pomáha […]

Read More