Aktuality

Vypočujte si podcast o využití výsledkov výskumu vedeckovýskumných inštitúcií v praxi

V Slovenských vedeckovýskumných inštitúciách pracujú vedci na mnohých užitočných projektoch. Ako s nimi majú  samotní vedci a vedecké inštitúcie ďalej pracovať, aby nápady neostávali len na papieri, ale našli svoje reálne využitie v praxi? Aj to je téma rozhovoru v podcaste s Jaroslavom Noskovičom, vedúcim oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva z Centra transferu technológií pri CVTI SR.

Jaroslav Noskovič nám porozprával, prečo je potrebné vyvíjať aktivity smerujúce k ochrane výsledkov výskumu a vývoja a transferu technológií a ako vstupuje do tohto procesu Centrum transferu technológií pri CVTI SR. Predstavil nám konkrétne služby, ktoré vedeckovýskumným inštitúciám Centrum transferu technológií poskytuje.

Keďže Jaroslav má bohaté skúsenosti priamo z praxe, porozprával nám aj o tom, aké sú podľa neho hlavné bariéry v transfere technológií zo slovenských verejných vedeckovýskumných inštitúcií do praxe. 

V podcaste nám taktiež zrekapituluje všetky dôležité informácie o blížiacej sa konferencii COINTT 2023.

Podcast si môžete vypočuť na stránke veda na dosah.