Zborník odborných príspevkov z konferencie COINTT 2021

Jedným z plánovaných výstupov z konferencie (okrem foto- a videodokumentácie) má byť aj Zborník odborných príspevkov z konferencie COINTT 2021.

V zborníku z minuloročnej ONLINE konferencie COINTT 2020 nájdete 19 príspevkov – zhrnutí z celkovo 23 programových vstupov.

Zborník COINTT 2020 na stiahnutie