EXPO

Na tomto mieste sa budú nachádzať profily vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré budú mať stánok na ďalších ročníkoch konferencie.