Press

Zverejnili sme foto- a videogalériu z COINTT 2023

Zverejnili sme foto- a videogalériu z konferencie COINTT 2023. Nájdete ich v sekcii GALÉRIA 2023 v hornom menu webovej stránky. Fotografie z podujatia a videozáznamy z jednotlivých programových vstupov sú rozdelené podľa tematických okruhov  INNOVATION, COOPERATION, TECHNOLOGY TRANSFER – FOTOGALÉRIA Z COINTT 2023– VIDEOGALÉRIA Z COINTT 2023

Read More

Posvietili sme si na biele miesta v inováciách a v transfere technológií a ocenili sme inovácie a inovátorov

24. a 25. októbra 2023 sa konal v poradí štvrtý ročník najväčšej odbornej konferencie k téme transferu technológií na Slovensku – COINTT 2023. Súčasťou prestížneho podujatia bol aj slávnostný večer, počas ktorého boli ocenení najlepší  inovátori, inovácie a počin v oblasti transferu technológií zo slovenských verejných a štátnych vedeckovýskumných inštitúcií. Aktuálny ročník odbornej konferencie sa zameral na biele miesta […]

Read More

Na čo sa môžu na konferencii COINTT 2023 tešiť firmy?

Dvojdňové podujatie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY – COINTT 2023 začne už v utorok, 24. 10. 2023 o 9:00 hodine v konferenčných priestoroch Hotela Saffron v Bratislave. Tak, ako tomu bolo po minulé roky, aj tento rok je jeden z hlavných cieľov konferencie spojiť akademický a podnikateľský svet. COINTT 2023 je síce odborná konferencia, ale na svoje si prídu aj […]

Read More

Vypočujte si podcast o využití výsledkov výskumu vedeckovýskumných inštitúcií v praxi

V Slovenských vedeckovýskumných inštitúciách pracujú vedci na mnohých užitočných projektoch. Ako s nimi majú  samotní vedci a vedecké inštitúcie ďalej pracovať, aby nápady neostávali len na papieri, ale našli svoje reálne využitie v praxi? Aj to je téma rozhovoru v podcaste s Jaroslavom Noskovičom, vedúcim oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva z Centra transferu technológií pri […]

Read More

Cez umelú inteligenciu, digitalizáciu a transfer poznatkov k inováciám

Profesorka Mária Bieliková v súčasnosti vedie Kempelenov inštitút inteligentných technológií (www.kinit.sk) – nezávislý výskumný inštitút inšpirovaný podobnými inštitúciami v zahraničí, ktorý pôsobí ako centrum excelentného výskumu a expertízy v umelej inteligencii s cieľom prepájania akademického sektoru a biznisu. Participuje vo viacerých medzinárodných výskumných a inovačných projektoch, medzi nimi aj v projekte Hopero (www.hopero.sk). Hopero pomáha […]

Read More

Spustili sme registráciu na COINTT 2023

Spustili sme registráciu na najväčšie podujatie na Slovensku venované témam transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania – COINTT (Cooperation Innovation Technology Transfer). Toto významné podujatie sa aj tento rok uskutoční v Bratislave a to 24. až 25. októbra 2023. Informácie o presnom mieste konania Vám prinesieme už čoskoro. COINTT 2023 opäť privíta […]

Read More

Spoluorganizátorom pre tému COOPERATION na konferencii COINTT 2023 je Združenie podnikateľov Slovenska

Najväčšie podujatie na Slovensku venované téme transferu technológií s medzinárodnou účasťou – COINTT 2023 sa uskutoční už 24. až 25. 10. 2023 v Bratislave. Hlavnou témou konferencie bude otázka,  ako vyplniť „biele miesta“ v oblasti inovácií a transferu technológií.  Základnú programovú štruktúru COINTT 2023 budú tvoriť tri hlavné tematické okruhy: TECHNOLOGY TRANSFER, INNOVATION a COOPERATION. Aktuálne sa […]

Read More

J. E. pani Zuzana Čaputová prevzala záštitu nad konferenciou COINTT 2023

Tak, ako tomu bolo minulý rok, aj tento rok nad podujatím COINTT prevzala patronát hlava štátu Slovenskej republiky. Podujatie COINTT 2023 – konferencia a spoločenský večer (slávnostná večera s vyhlásením víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2023) sa aj tento rok uskutoční pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky, J. E. pani Zuzany Čaputovej. Je […]

Read More

Ako vyplniť „biele miesta“ v oblasti transferu technológií, čo sa týka praxe? To je hlavný odkaz COINTT 2023

Najväčšie odborné fórum o transfere technológií COINTT (Cooperation Innovation Technology Transfer) bude aj tento rok významnou súčasťou konferenčnej jesene. Dvojdňové podujatie privíta hostí z radov akademikov, vedeckovýskumných pracovníkov, podnikateľov, zástupcov neziskových organizácií a podnikateľských asociácií zo Slovenska i zahraničia. V týchto dňoch sa už črtajú ostré kontúry tematického zamerania a programu konferencie.   Čo sa dozvieme na tomto ročníku konferencie COINTT? […]

Read More

Aj vedci sa musia vedieť predať

Mgr. Silvester Krčméry, PhD. pôsobí ako projektový manažér v konzultačnej spoločnosti Civitta Slovakia. Je členom viacerých národných a medzinárodných výskumných, kapacitných a osvetových projektov. Zodpovedá za manažment slovenského EIT Health Hubu, ktorý podporuje inovácie v zdravotníctve, usiluje sa o pripojenie k najväčšej európskej zdravotníckej inovačnej komunite a ako kouč v Challenger akcelerátore sa venuje podpore startupov. So […]

Read More

Inovatívne riešenia ako recept na budúce pandémie

Slovenský vedec a virológ RNDr. Boris Klempa, DrSc., je medzinárodne rešpektovaným odborníkom v oblasti molekulárnej epidemiológie a ekológie zoonotických vírusov. Pôsobí ako vedúci vedecký pracovník na Virologickom ústave Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Počas pandémie COVID-19 sa so svojím tímom z BMC SAV aktívne zapojil do boja s pandémiou, od rutinného testovania, cez vývoj RT-PCR testov, validáciu […]

Read More

„Otvorí oči“ podnikateľom. Pohľad bude smerovať k akademickým pracoviskám

Konferencia COINTT je tradičným odborným podujatím konferenčnej jesene. Na programovú štruktúru sa však myslí už začiatkom leta.Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pozná tematické zameranie odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou o ochrane duševného vlastníctva a jeho komercializácii. COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2022 (COINTT 2022) „otvorí oči“ podnikateľom, aby lepšie spoznali potenciál akademických pracovísk. Aktuálne o […]

Read More

Ocenenie za prístup k duševnému vlastníctvu sa udelí jubilejný desiatykrát

Už desať rokov sú slovenskí vedci, inovátori, zástupcovia akademickej obce oceňovaní za svoje aktivity smerom k ochrane duševného vlastníctva a jeho komercializácii. Kolegom, ale aj širokej verejnosti tak dokazujú, že aktívny prístup k procesu transferu technológií má význam. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou k téme ochrany duševného […]

Read More

Spoločné ciele vedy a praxe zvýšia inovačnú výkonnosť. Úlohu zohrávajú aj regióny

Diskutovalo sa o význame ochrany duševného vlastníctva, hovorilo o aktuálnom stave transferu technológií, uvažovalo sa, ako viac využívať inovácie v podnikaní. Tradičné odborné podujatie rekapituluje najdôležitejšie fakty.  Podujatie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2021 (COINTT 2021) sa konalo 19. až 21. novembra 2021. Prvé dva dni patrili konferencii a odborným prezentáciám,  posledný deň matchmakingu. Účastníci fyzicky v sále, ale aj online […]

Read More

Poznáme víťazov súťaže CTTS 2021. Ich inovácie môže využiť prax.

Majú blízko k významnému kroku. Majú blízko k tomu, aby sa ich inovatívne myšlienky premenili na konkurencieschopný podnikateľský zámer. Cena za transfer technológií na Slovensku 2021 spoznala svojich víťazov z radov vedeckovýskumných inštitúcií. Nové možnosti má reprodukčná medicína, ochrana lesa môže byť aj bez chémie a na východe Slovenska je klaster, ktorý „fandí“ novému priemyslu. […]

Read More

Zverejnili sme program COINTT 2021: Podpora transferu technológií znamená vyspelosť

Akademické prostredie, veda a výskum, no i podnikanie fungujú na základe vlastných princípov. Aby mohli fungovať spoločne musia sa predovšetkým správne pochopiť. Potom sú to už významní partneri.           Vedcom či výskumníkom dnes ešte stále chýbajú dostatočné informácie o dôležitosti ochrany duševného vlastníctva. No a podnikateľom sú vzdialení, pretože tí, stále nevýrazne vnímajú význam inovácií pre svoj biznis. […]

Read More

Registrácia na COINTT 2021 je spustená: Akademický a podnikateľský sektor si budú opäť „povedomejší“

Niekto má nový nápad, niekto podnikateľského ducha. Keď nájdu spoločnú reč, môže prísť úspech. Poznať význam ochrany duševného vlastníctva je kľúčová hodnota pre obe strany. Akademikov a podnikateľov aj tento rok spojí odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. Vedci či výskumníci majú stále rezervy v poznaní možností, ktoré im prináša ochrana duševného vlastníctva. Ani všetci podnikatelia dnes […]

Read More

Zverejnili sme videozáznamy z konferencie

Na www.cointt.sk nájdete GALÉRIU s fotografiami a videozáznamami z jednotlivých live streamov jednotlivých dní podujatia. Je rozdelená na päť častí (LIVE STREAM 1 – 3 – prvý deň a LIVE STREAM 1 – 2 – druhý deň). V každej z nich sa nachádzajú dve záložky Fotogaléria a Videá.  Môžete si tak pripomenúť alebo aj nanovo […]

Read More

Slovensko trpí nízkou inovatívnou výkonnosťou

Slovensko trpí nízkou inovatívnou výkonnosťou, na strane druhej, duševné vlastníctvo v podobe registrovaných inovácií predstavuje pre podnikateľov istú konkurenčnú výhodu. Pre akademickú inštitúciu zdroj pasívneho príjmu. O prenose výsledkov výskumu do praxe po prvýkrát hovorili nielen akademici, ale aj zástupcovia biznisu.  Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ako zástupca centrálnej podpory transferu technológií  na národnej úrovni organizovalo už […]

Read More

Cena za transfer technológií na Slovensku 2020 bola vyhlásená ONLINE

CVTI SR spoločne s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Branislavom Gröhlingom ocenili najlepšiu inováciu, inovátora/inovátorku a počin v oblasti transferu technológií za rok 2020. Tohtoročné vyhlasovanie víťazov sprevádzali neštandardné podmienky z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie. Aj preto si vydobilo hneď tri prvenstvá: po prvý krát bolo vyhlasované ONLINE, po prvý krát spoločne s […]

Read More

Už o dva dni začína COINTT 2020!

Už v pondelok, 19. 10. 2020 o 9 hod. začína trojdňové ONLINE podujatie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2020, ktorého hlavnými témami sú transfer technológií, duševné vlastníctvo a inovácie v podnikaní. Jedinečnú možnosť odbornej diskusie využijú najmä vývojári inovácií, ich fanúšikovia a tí predstavitelia biznisu, ktorí majú záujem do nich investovať. Konferencia prebehne paralelne na troch LIVE STREAMOCH. Jej súčasťou […]

Read More

Rozhovor so „otcom“ myšlienky COINTTu

Podujatie, kde sa opäť stretne akademický a komerčný „svet“ láka novými témami a hosťami. Zaujímaví key-note spíkri, diskusie a prednášky vývojárov inovácií, akademikov, startupistov a odborníkov na transfer technológií. To sú hlavné lákadlá konferencie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2020. V dňoch 19. – 21. októbra by mali zbystriť všetci, ktorí radi sledujú nové trendy v inováciách […]

Read More

Ako bude vyzerať tohtoročný COINTT?

Vývojári inovácií, ich fanúšikovia a predstavitelia biznisu so záujmom investovať do ich uplatnenia na trhu majú jedinečnú príležitosť. V priebehu októbra odštartuje premiérovo nový formát konferencie s hlavnými témami transfer technológií, duševné vlastníctvo, inovácie a podpora podnikania.    V Bratislave sa v dňoch 19. – 21. októbra 2020 po prvýkrát uskutoční nový formát odbornej konferencie s medzinárodnou […]

Read More
Súťaž Cena za TT ´20 otvorená

Súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku 2020 otvorená

Po ôsmykrát beží súťaž určená pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov, ako aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti  prenosu výsledkov výskumu do praxe. Cena za transfer technológií na Slovensku 2020 prijíma nominácie. Odovzdávanie cien prebehne v rámci Spoločenského večera počas prvého dňa konferencie Cooperation Innovation Technology Transfer (COINTT) v Bratislave. Tento rok sa […]

Read More