Aktuality

Poznáme víťazov súťaže CTTS 2021. Ich inovácie môže využiť prax.

Majú blízko k významnému kroku. Majú blízko k tomu, aby sa ich inovatívne myšlienky premenili na konkurencieschopný podnikateľský zámer. Cena za transfer technológií na Slovensku 2021 spoznala svojich víťazov z radov vedeckovýskumných inštitúcií. Nové možnosti má reprodukčná medicína, ochrana lesa môže byť aj bez chémie a na východe Slovenska je klaster, ktorý „fandí“ novému priemyslu.

Cenu za transfer technológií na Slovensku udeľuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Aj jej deviaty ročník je tradičným ocenením a motiváciou pre vedcov a výskumníkov, aby sa svojím potenciálom stále viac pripomínali i komerčnému prostrediu. Z predchádzajúcich ročníkov vzišlo spolu 21 víťazov. Tento rok k nim pribudli ďalší traja.

Cena za transfer technológií na Slovensku 2021 bola udelená v troch kategóriách. Kategória – Inovácia – patrila biomedicíne. Vďaka víťazovi – MikroRNA testu úspešnosti in vitro fertilizačného procesu (IVF procesu a diagnostiky kvalitného embrya pre IVF proces – môže byť aj u nás riešenie umelého oplodnenia posunuté o ďalší odborný krok vyššie. Inovácia vznikla na základe spolupráce Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave a Masarykovej univerzity v Brne.

Pomyselne zelenou sa tento rok stala kategória – Inovátor/Inovátorka. Cenu získal kolektív pôvodcov Nosiča biologicky aktívneho organizmu pre použitie v ochrane lesa z Národného lesníckeho centra, Lesníckej ochranárskej služby Banská Štiavnica.

Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC), ktorého iniciátorom vrátane prípravy podkladov celého projektu je Technologický a inovačný park Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (TIP UPJŠ) sa stal víťazom kategórie – Počin v oblasti transferu technológií.

Viac sa dočítate v tlačovej správe zverejnenej na www.cvtisr.sk.