Podujatie je realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II.

Investícia do Vašej budúcnosti/Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja/ www.opii.gov.sk

The biggest event in Slovakia devoted to technology transfer, intellectual property rights, innovations, and business support.


The COINTT conference will not take place in 2024.


We are preparing the next years of the conference for you.