Podujatie je realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II.

Investícia do Vašej budúcnosti/Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja/ www.opii.gov.sk

The biggest event in Slovakia devoted to technology transfer, intellectual property rights, innovations, and business support.


24 - 25 October, 2023, Bratislava, Hotel Saffron


Main topic: White spaces in innovation and technology transfer


Invitation