Aktuality

Slovensko trpí nízkou inovatívnou výkonnosťou

Slovensko trpí nízkou inovatívnou výkonnosťou, na strane druhej, duševné vlastníctvo v podobe registrovaných inovácií predstavuje pre podnikateľov istú konkurenčnú výhodu. Pre akademickú inštitúciu zdroj pasívneho príjmu. O prenose výsledkov výskumu do praxe po prvýkrát hovorili nielen akademici, ale aj zástupcovia biznisu. 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)ako zástupca centrálnej podpory transferu technológií  na národnej úrovni organizovalo už tradičnú medzinárodnú konferenciu k téme ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Tento rok podujatie zmenilo formát na COINTT 2020. Prispôsobilo sa i aktuálnej pandemickej situácii a podujatie na ktorom počas troch dní v 23 vstupoch vystúpilo 72 rečníkov sa konalo online, prostredníctvom live streamu.  

„Centrum vedecko-technických informácií SR veľmi svedomito pristúpilo k výberu tohtoročných tém a samozrejme kvôli pandemickej situácii aj k formátu celej konferencie. Ukázalo sa, že naše technické kapacity vieme využívať v prospech správnej veci a dnes vieme povedať, že online konferencie s niekoľkými stovkami účastníkov technologicky zvládame“, zhodnotil po ukončení konferencie COINTT 2020 generálny riaditeľ CVTI SR prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. „Vytvorili sme priestor a veľmi funkčnú platformu na stretnutie významných predstaviteľov vedy, výskumu ale aj biznisu. To je z môjho pohľadu dôležitým  predpokladom pre rozvoj spomenutých oblastí. CVTI SR sa bude snažiť byť jedným z lídrov v tomto procese“, dodal generálny riaditeľ CVTI SR.

Viac nájdete v tlačovej správe uverejnenej na www.cvtisr.sk alebo www.minedu.sk.