Aktuality

„Otvorí oči“ podnikateľom. Pohľad bude smerovať k akademickým pracoviskám

Konferencia COINTT je tradičným odborným podujatím konferenčnej jesene. Na programovú štruktúru sa však myslí už začiatkom leta.
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pozná tematické zameranie odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou o ochrane duševného vlastníctva a jeho komercializácii. COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2022 (COINTT 2022) „otvorí oči“ podnikateľom, aby lepšie spoznali potenciál akademických pracovísk.

Aktuálne o zjednodušení komunikácie

Podujatie COINTT, to je transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie aj podpora podnikania. Tieto široko orientované pojmy majú svoje špecifiká, vyvíjajú sa v čase. Každoročná konferencia je tak pre zainteresovaných príležitosťou zdieľať to najaktuálnejšie z daných oblastí.

Tohtoročný COINTT zacieli na
zjednodušenie kontaktu medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri transfere technológií.

„V jednotlivých programových vstupoch budeme hľadať odpovede na otázky: V čom je open access a easy access prínosom pre komerčné využitie duševného vlastníctva? Ako možno zjednodušiť transfer technológií na slovenských vedeckovýskumných pracoviskách? Aké metódy kontaktovania a spolupráce s komerčnou sférou tieto pracoviská využívajú? Ako zatraktívniť ich činnosť pre súkromný sektor? Akú úlohu má zohrať Centrum transferu technológií pri CVTI SR, ako celonárodné pracovisko? A akú úlohu a význam majú lokálne centrá transferu technológií na jednotlivých univerzitách?,“ upresňuje z programového zamerania konferencie Želmíra Gerová z CVTI SR.

Tradičné ocenenie s tradičným významom

Súčasťou podujatia COINTT je už tradične aj slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku (CTTS). Za svoju prácu a prístup sú oceňovaní vedci, výskumníci a vedeckovýskumné tímy v troch kategóriách: INOVÁCIA, INOVÁTOR/INOVÁTORKA a POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ. Tento rok sa udeľovanie cien plánuje počas slávnostného večera.
Organizátori pripomínajú, že hlavnou motiváciou k oceňovaniu je ďalšia motivácia. Motivácia akademického prostredia, vedy a výskumu k aktívnemu prístupu k procesu transferu technológií. V reči podnikania, ich výskum, ich inovácie sa vďaka ochrane duševného vlastníctva a jeho komercializácii, stávajú tým, čo „predáva.“

Premiéra výlučne prezenčnej formy konferencie

COINTT 2022 sa bude konať 18. až 19. októbra 2022. Hostiť ho budú priestory bratislavského hotela Saffron a po prvýkrát sa konferencia uskutoční len ako takzvané „in-site“ podujatie čiže výlučne v prezenčnej forme. Ako každý rok základnú programovú štruktúru budú tvoriť tri stejdže: TECHNOLOGY TRANSFER, INNOVATION a COOPERATION.
REGISTRUJTE SA už teraz
www.cointt.sk

Organizátorom podujatia je Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR (CTT CVTI SR).
Spoluorganizátormi sú Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), konzultačná spoločnosť na podporu startupov – Civitta Slovakia, a. s. a Národné centrum pre transfer technológií SR (NCTT SR) združujúce 7 verejnoprávnych univerzít, SAV a CVTI SR za účelom podpory transferu technológií na Slovensku a jeho systematizácie.
Podujatie COINTT je realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II./Investícia do Vašej budúcnosti/Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja/www.opii.gov.sk

Celú tlačovú správu je možné nájsť na www.cvtisr.sk.

Pripomeňme si, aká bola konferencia COINTT 2021: