Aktuality

Registrácia na COINTT 2021 je spustená: Akademický a podnikateľský sektor si budú opäť „povedomejší“

Niekto má nový nápad, niekto podnikateľského ducha. Keď nájdu spoločnú reč, môže prísť úspech. Poznať význam ochrany duševného vlastníctva je kľúčová hodnota pre obe strany. Akademikov a podnikateľov aj tento rok spojí odborná konferencia s medzinárodnou účasťou.

Vedci či výskumníci majú stále rezervy v poznaní možností, ktoré im prináša ochrana duševného vlastníctva. Ani všetci podnikatelia dnes úplne nerozumejú potenciálu, ktorý sa im v inováciách pre ich biznis ponúka. Po pilotnom ročníku v roku 2020, môžu aj tento rok opäť spoločne hovoriť a diskutovať na podujatí COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER (COINTT) 2021.

Bezplatná registrácia na podujatie je záujemcom k dispozícii už teraz na https://cointt.sk/registracia/.Podujatie ocenia predovšetkým vývojári inovácií, najmä z akademickej a vedeckovýskumnej sféry; predstavitelia biznisu so záujmom investovať do ich uplatnenia na trhu, ale i fanúšikovia inovácií zo širokej verejnosti.

Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Branislav Gröhling, minister školstva, zároveň prisľúbil osobnú účasť na otvorení konferencie a osobne pogratuluje aj víťazom súťaže CTTS 2021 pri slávnostnom vyhlasovaní jej výsledkov v druhý konferenčný deň.

Podujatie je realizované v rámci riešenia národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (www.opii.gov.sk), Investícia do Vašej budúcnosti a spolufinancovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Viac informácií sa dozviete z tlačovej správy CVTI SR.