Registrácia na konferenciu

* povinné údaje
Zborník odborných príspevkov z konferencie: *
Adresa, na ktorú chcem dostať Zborník:
Vyplňte len v prípade, že máte záujem o Zborník.

Konferencie sa zúčastním: *
A zúčastním sa: *
Súhlasy so spracúvaním osobných údajov:

Účelom, na ktorý CVTI SR získava údaje uvedené vo formulári, je registrácia na podujatie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2021 prostredníctvom jednej z jeho internetových stránok, viac na cointt.sk/gdpr_registracia_COINTT2021.

V súvislosti s Vašou účasťou na konferenčnej časti podujatia majú CVTI SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra (partneri podujatia) ako spoloční prevádzkovatelia, záujem spracúvať údaje dotknutej osoby na nasledovný účel: propagácia výskumu, vedy a techniky, vrátane zvyšovania povedomia v oblasti inovácií, zverejňovaním obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov z podujatia COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2021. Spracúvanie je založené na súhlase dotknutej osoby. V prípade, ak súhlasíte so spracúvaní Vašich údajov na uvedený účel, kliknite prosím na tento súhlas:

Pred udelením súhlasu si prosím pozorne prečítajte informácie o spracúvaní osobných údajov k danému účelu spracúvania a o Vašich právach na cointt.sk/gdpr. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať na alebo kliknutím na link Odhlásiť z odberu v päte akéhokoľvek nami vydávaného elektronického newslettra. Kliknutím na tlačítko REGISTROVAŤ potvrdíte registráciu na konferenciu. Informácie o spracúvaní osobných údajov si, prosím, prečítajte na cointt.sk/gdpr.

CVTI SR využíva službu Mailchimp ako jeden zo svojich marketingových nástrojov. Kliknutím na tlačítko Registrovať, beriete na vedomie, že Vami poskytnuté informácie, vrátane Vašich osobných údajov, budú odoslané na spracúvanie spoločnosti prevádzkujúcej službu Mailchimp. Viac o tom, ako služba Mailchimp spracúva Vaše osobné údaje, sa dozviete tu.