Registrácia na konferenciu

Registráciu na konferenciu COINTT 2023 – najväčšie podujatie na Slovensku venované témam transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania – otvoríme už čoskoro.