Aktuality

Ako bude vyzerať tohtoročný COINTT?

Vývojári inovácií, ich fanúšikovia a predstavitelia biznisu so záujmom investovať do ich uplatnenia na trhu majú jedinečnú príležitosť. V priebehu októbra odštartuje premiérovo nový formát konferencie s hlavnými témami transfer technológií, duševné vlastníctvo, inovácie a podpora podnikania.   

V Bratislave sa v dňoch 19. – 21. októbra 2020 po prvýkrát uskutoční nový formát odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou pod názvom COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2020. Diskutovať sa bude o transfere technológií, duševnom vlastníctve, inováciách a podpore podnikania.

„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo do života uviesť nový formát podujatia. Ten prepája pôvodnú, v rámci akademickej obce pevne etablovanú konferenciu Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí, s novými témami ako sú inovácie a podpora podnikania,“ hovorí Miroslav Kubiš, vedúci Odboru transferu technológií Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a dodáva: „Veríme, že témy podujatia oslovia podnikateľov, zástupcov korporácií a prívržencov inovácií. Podarí sa nám tak upriamiť ich pozornosť na akademickú obec. Z podujatia tým vytvoríme miesto, kde sa oba svety – akademický aj komerčný – stretávajú. Konferencia sa tak môže stať akcelerátorom transferu technológií.“

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť/prečítať tu.