Aktuality

Spoluorganizátorom pre tému COOPERATION na konferencii COINTT 2023 je Združenie podnikateľov Slovenska

Najväčšie podujatie na Slovensku venované téme transferu technológií s medzinárodnou účasťou – COINTT 2023 sa uskutoční už 24. až 25. 10. 2023 v Bratislave. Hlavnou témou konferencie bude otázka,  ako vyplniť „biele miesta“ v oblasti inovácií a transferu technológií. 

Základnú programovú štruktúru COINTT 2023 budú tvoriť tri hlavné tematické okruhy: TECHNOLOGY TRANSFER, INNOVATION a COOPERATION. Aktuálne sa pripravuje program konferencie, ktorý už čoskoro zverejníme.

Hlavným organizátorom podujatia je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) – odbor transferu technológií v rámci sekcie podpory vedy. Ďalším spoluorganizátorom konferencie , ktorý bude garantom tematického okruhu COOPERATION, je Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS).

ZPS je prvým záujmovým združením súkromných podnikateľov Slovenskej republiky založeným po „nežnej revolúcií“ v novembri roku 1989. Jeho hlavným poslaním je zlepšovanie podnikateľského prostredia. Zastupujeme firmy, ktoré na Slovensku tvoria hodnoty a výrazne prispievajú k rastu našej ekonomiky. 

Viac o spoločnosti si môžete prečítať na www.zps.sk.