Aktuality

Na čo sa môžu na konferencii COINTT 2023 tešiť firmy?

Dvojdňové podujatie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGYCOINTT 2023 začne už v utorok, 24. 10. 2023 o 9:00 hodine v konferenčných priestoroch Hotela Saffron v Bratislave.

Tak, ako tomu bolo po minulé roky, aj tento rok je jeden z hlavných cieľov konferencie spojiť akademický a podnikateľský svet. COINTT 2023 je síce odborná konferencia, ale na svoje si prídu aj predstavitelia podnikateľského prostredia a startupov.

COINTT 2023 sa bude zameriavať predovšetkým na tému biele miesta v oblasti transferu technológií a inovácií. Na konferencii odznejú aj ďalšie zaujímavé prednášky v rámci tém INNOVATION, COOPERATION a TECHNOLOGY TRANSFER. Práve prvé dve témy budú určite zaujímavou inšpiráciou aj pre účastníkov z firemného sektora.

Hneď v prvý deň konferencie si účastníci môžu vypočuť 4 prednášky v rámci uvedených 2 tematických okruhov. Jednou z nich je blok prednášok s názvom Venture kapitál a spin-off. Ďalšia v poradí je prednáška s názvom Ako komercionalizovať nové technológie a po nej nasleduje panelová diskusia, ktorá priblíži skúsenosti slovenských firiem s uplatňovaním superodpočtu na výskum a vývoj. V prvý deň konferencie si účastníci môžu vypočuť taktiež prednášku s názvom Ako expandovať s inováciami na zahraničné trhy, ktorá bude zameraná na otázky spojené s medzinárodnou expanziou: ako si vybrať zahraničné trhy, ako marketovať produkt, ako budovať zahraničné partnerstvá a ako na medzinárodný hiring.

V druhý deň konferencie na účastníkov čakajú 2 prednášky v rámci tém INNOVATION a COOPERATION. Prvá z nich je panelová diskusia s názvom AI ako akcelerátor biznisu, ktorá predstaví potenciál AI pri optimalizácii podnikania a budovaní nového vzťahu so zákazníkom. Po nej bude nasledovať panelový blok s názvom Firmy a inovácie: akú úlohu pri nich môžu zohrávať univerzity, ktorý bude zameraný na predstavenie inovatívnych firiem, ktorým sa podarilo uspieť a prinášať tak na trh inovatívne produkty či služby.

Účastníkov okrem uvedených prednášok čakajú aj ďalšie zaujímavé prednášky z tematického okruhu TECHNOLOGY TRANSFER. Podrobný program ako aj profily jednotlivých rečníkov nájdete na tomto linku.

Na konferencii COINTT 2023 sa bude nachádzať taktiež EXPO STAGE. Je to vynikajúca príležitosť pre firmy, ako osloviť potenciálneho partnera pre spoluprácu. Zoznam inštitúcií, ktoré na podujatí budú mať svoje stánky nájdete na tomto linku.


REGISTRÁCIA na podujatie stále prebieha. Do 20. októbra 2023 je možné sa zaregistrovať. Podujatie je pre všetkých účastníkov ZADARMO.